Nettverksamling inkubatorkurset

Markedshager Trøndelag

Hensikten er å ta opp utfordringer som deltagerne står nå samt ta opp nye aktuelle tema.

Salat i ulike farger, på friland.
Salat i ulike farger, på friland. Foto: Kari Kolle / SFTL.

Program for nettverksamlingen:

19.00 - 20.00 Status og erfaringsutveksling egen markedshage

20.00 -20.30 Mattrygghet ved dyrking og omsetting av grønnsaker i mindre skala.  Presentasjon av svar Mattilsynet har gitt på konkrete spørsmål. De vil ikke være til stede.

20.30 - 21.00  Ordet fritt og videre framdrift

 

Neste samling 6. mai på Voll gård.

Publisert 15.04.2021
Dato:
27. april 2021 19.00 - 21.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Voll gård, Statsforvalteren i Trøndelag og NLR
Målgruppe:
Deltagerne i inkubatorprogram Markedshage Trøndelag 20/21