Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Les mer om ulike markedshager i drift i Norge i dag

Kalender

Nytt oppstartsprogram i Nordland
1. september 00:00 - 23:59
Bodø + digitale møter
Bodø kommune/Dyrka lokalt, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Nord Norge, Statsforvalteren i Nordland, Nordland bondelag og Nordland bonde- og småbrukarlag. Programmet er finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Oppstartsprogram for markedshager i Vestland - 2024/25
25. oktober 00:00 - 23:59
Vestland - Bergen og nettmøter
Stiftelsen Lystgården i Bergen
Vis alle