Markedshager i Norge

Markedshager i Norge er møteplassen for læring og erfaringsutveksling for deg som vil drive en profesjonell markedshageproduksjon, med salg til et lokalt marked.

Vi kan tilby nettverk og kunnskap om markedshagedrift og andre småskala grøntproduksjoner for bønder og gartnere over hele landet.

Les mer om ulike markedshager i drift i Norge i dag

Informasjon og arrangement finner du på denne nettsiden og andre gode tips og diskusjoner finner du også på Facebook-siden Markedshager i Norge


Hva er en markedshage?

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge, men metoden kalt Markedshage (market gardening) har fått fotfeste her i landet de siste fem årene. 

Les mer om hva som kjennetegner en markedshage

Å etablere et godt lokalt marked for salg av dine grønnsaker, og bygge god agronomisk kompetanse (praktisk og teoretisk) fra første stund, er viktige suksessfaktorer for en markedshageproduksjon. 

Kalender

Inspirasjonstreff for nye markedshageprodusenter
7. juni 18.00 - 20.30
Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1, 7049 Trondheim
Voll gård, senter for urbant landbruk og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag
Markvandring i Vestland i juni
13. juni 09.30 - 15.00
Leirvik på Stord og Lysekloster i Bjørnafjorden/Os
Norsk Landbruksrådgiving Vest
Invitasjon til Bondens marked i Bergen 2023
19. juni
Frist for påmelding til stand i perioden august-oktober
Bondens Marked i Bergen og Markedshager i Norge
Markvandringar i Rogaland i juni
27. juni - 28. juni
Karmøy, Klepp, Sandnes, Klepp
Ane Harestad, NLR Rogaland
Vis alle