Markedshager Trøndelag

Trøndelag er en del av inkubatorprogrammet Stadsbruk Europa. I Trøndelag er det Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Trøndelag  som utgjør samarbeidgruppa.

Prosjektet samarbeider med fylkene Vestland og Oslo og Viken, samt Stadsbruk Europe i Malmø. Stadsbruk Europa har utviklet en opplæringsplattform med modulbaserte samlinger som vi kan ta del i. I Trøndelag har vi med kunnskap og erfaringer derfra utviklet vårt inkubatorprogram. 

Trondheim og Trøndelag har status som European Region of Gastronomy i 2022, og prosjektet vil også kunne være et bidrag i denne sammenhengen. Voll gård er også et kompetansesenter for urbane dyrkere i Trondheim kommune.  

Inkubatorprogram Markedshage Trøndelag gjennomføre nytt kurs med oppstart 2. november 2021 og søknadsfrist 15. oktober. Det er 2. gang kurset gjennomføres. Søknad om deltagelse gjør dere her.

Som en del av kursopplegget skal hver deltager i sesongen 2022 etablere sitt eget testbed. Voll gård og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag bidrar med dyrkingskompetanse og rådgiving, mens Matnavet på Mære har ansvar for den delen som går på forretningsutvikling.

I tillegg har kursdeltagerne anledning til å hente kunnskap gjennom videopresentasjoner på Stadsbruk sin opplæringsplattform.

Til satsningen i Trøndelag er det bevilget kr 500 000 fra regionale tilretteleggingsmidler for landbruket.

Ryan demonstrerer bruk av breigaffel. Han var rådgiver for urban dyrking på Voll gård fram til august 2020. I dag er Eivind Frøyland  gartner og rådgiver for urban dyrking på Voll gård.
Ryan demonstrerer bruk av breigaffel. Han var rådgiver for urban dyrking på Voll gård fram til august 2020. I dag er Eivind Frøyland gartner og rådgiver for urban dyrking på Voll gård. Foto: Kari Kolle / SFTL.

Referat fra inspirasjonssamlinger "Vil du lære mer om å dyrke markedshage?"

Ryan Wanamaker forklarer om behov for ulike håndredskaper
Ryan Wanamaker forklarer om behov for ulike håndredskaper Foto: Kari Kolle / SFTL.