Vil du prøve deg som markedshagedyrker på leid areal i Bergen?

For vekstsesongen 2022 er det innledet et samarbeid med Stend Videregående skole om leie av dyrkingsarealer, såkalte “testbed”, for deltakere i inkubatorprogrammet som ikke har tilgang på egnet dyrkingsareal. Du kan nå søke om å etablere en testproduksjon på 340 kvm på Stend i vekstsesongen 2022. 

Katinka Kilian vil være kontaktperson og prosjektleder for test-bedene på Stend. Hun er selv erfaren markedshagedyrker og drive Undeland gard og andelslandbruk i Ulvik.
Katinka Kilian vil være kontaktperson og prosjektleder for test-bedene på Stend. Hun er selv erfaren markedshagedyrker og drive Undeland gard og andelslandbruk i Ulvik. Foto: Katinka Kilian / Undeland gard.

For 2-3 deltakere i inkubatorprogrammet for markedshagedrift i Vestland vil det være mulig å leie et 340 kvadratmeter stort areal sentralt på Stend Videregående skole i Fana i Bergen kommune. Det vil være tilrettelagt med redskapsskjul, vanntilgang og vaskestasjon. Du vil også kunne kjøpe småplanter fra gartneriet på Stend. Du vil selv stå for salg og markedsføring av egen produksjon, noe som inkubatorprogrammet også vil forberede deg på.

Lenke til påmelding i inkubatorprogrammet.

Testbedet vil gi deltakeren mulighet til å planlegge og gjennomføre en sesong med grønnsaksproduksjon og -salg, samtidig som de utvikler sin forretningsmodell og bygger opp en kundebase. Slik får de erfaringsgrunnlag til å vurdere om de vil satse videre på markedshageproduksjon som næringsvei gjennom langtidsleie eller kjøp av en landbrukseiendom. 

Idéen om slike “testbed” er grundig utprøvd av Stadsbruk i Sverige, der tanken er at kursdeltakere uten egen gård kan praktisere det de lærer i inkubatorprogrammet i en overkommelig målestokk og innen et fag-fellesskap. Katinka Kilian vil være prosjektleder. 

Ved spørsmål om leie av Testbed eller om inkubatorprogrammet kan du kontakte prosjektleder for Markedshager Bergen, Katinka Kilian - se kontaktinformasjon på denne siden. 

Lenke til påmelding i inkubatorprogrammet.

Kontaktpersoner