Vil du prøve deg som markedshagedyrker på leid areal i Bergen?

Bybonden i Bergen kan tilby leie av såkalte “testbed” på Stend jordbruksskole, for deltakere i oppstartsprogrammet for markedshager i Vestland som ikke har tilgang på egnet dyrkingsareal. Vi er allerede nå på utkikk etter deg som vil dyrke en testproduksjon i 2024.

Grønnsaker i åkerrader. En person luker.
Katinka Kilian vil være kontaktperson og prosjektleder for test-bedene på Stend. Hun er selv erfaren markedshagedyrker og drive Undeland gard og andelslandbruk i Ulvik. Foto: Katinka Kilian / Lystgården.

For 2-3 deltakere i oppstartsprogrammet for markedshagedrift i Vestland er det mulig å leie et 250 kvadratmeter stort areal sentralt på Stend Videregående skole i Fana i Bergen kommune. Leieprisen er på kr 5000,- og inkluderer tilgang til grunnleggende håndredskap, lagercontainer for redskap og vanningsmuligheter. Du vil selv stå for dyrking, salg og markedsføring av egen produksjon, noe som oppstartsprogrammet skal forberede deg på.

Testbedet vil gi deltakerne mulighet til å planlegge og gjennomføre en sesong med grønnsaksproduksjon og -salg, samtidig som de utvikler sin forretningsmodell og bygger opp en kundebase. Slik får de erfaringsgrunnlag til å vurdere om de vil satse videre på markedshageproduksjon som næringsvei gjennom langtidsleie eller kjøp av en landbrukseiendom. 

Idéen om slike “testbed” er grundig utprøvd av Stadsbruk i Sverige, der tanken er at kursdeltakere uten egen gård kan praktisere det de lærer i oppstartsprogrammet i en overkommelig målestokk og innen et læringsfellesskap med andre dyrkere i samme situasjon.

Flere personer i bakgrunnen, som snakker om grønnsakene i forgrunnen. Markvandring i grønnsaksåkeren på Stend VGS i Bergen.
Du får et støttende sosialt og faglig fellesskap hvis du har et første testår med dyrking av grønnsaker på Stend VGS, i samarbeid med Lystgården Senter for urbant landbruk i Bergen. Foto: Katinka Kilian / Lystgården.

 

Testbedet på Stend hadde sin pilotsesong i 2022 med tre dyrkere. De omsatte grønnsaker og urter for mellom kr 35.000,- og 90.000,- på sine areal. Erfaringen er at tidsbruken i et slikt læringsår er relativt høy med mye prøving og feiling. Dyrkerne estimerte at de i vekstsesongen har brukt 15-20 timer/uke på dyrking og salg. Noen av dyrkerne ønsker å disponere sine testbed i en andre sesong, og vil slik kunne overlappe med - og overføre kunnskap til - nye dyrkere i 2023. 

Artikkel i BT om pilotsesongen i testbedet (betalingsmur)

Påmelding til oppstartsprogrammet 2023/24 åpner mai 2023. Inntil da ber vi deg kontakte prosjektleder Katinka Kilian direkte på telefon eller e-post for spørsmål.

Lenke til oppstartsprogrammet som starter i 2023 - søknadsfrist 22. september.

Grønnsaker i nærbilder, med hvit insektsduk over deler av grønnsakene. Landskap i bakgrunnen.
Testbedene på stend ligger mellom gartneriet og fjøset på Stend VGS i Fana bydel i Bergen. Foto: Katinka Kilian / Lystgården.

Kontaktpersoner