Interesseliste

Her kan du melde din interesse for å delta på ulike kompetansehevende tilbud om småskala grønsaksproduksjon/markedshage i ulike fylker. Da vil du få melding om når kurs blir annonsert. Meldingen vil bli videresendt til kontaktperson hos Statsforvalteren i det fylket som du tilhører. Dette vil bli gjort jevnlig.

Meld din interesse:

Velg fylke:
Publisert 04.08.2021