Kalender

Her blir alle webinarer, kurs og konferanser fra samarbeidspartnere annonsert - abonnerer du på nyheter fra nettsiden får du også varsel om nye annonser her. 

Vis for år

Dato Arrangement Arrangør Sted
August 2022
24. aug
Mer grønt i nord
Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge Arktisk, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Råfisklaget, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)
Høgtun kulturklynge. Adresse: Høgtunveien 68, 9321 Moen
September 2022
06. sep
Inspirasjonstreff 6. september markedshage Trøndelag
NLR Trøndelag, Voll gård senter for urban dyrking og Statsforvalteren i Trøndelag
Bergvoll gård, Stjernavegen 164, Malm
13. sep - 14. sep
Kurs i foredling av grønnsaker
NOFIMA , Kompetansenettverket for lokalmat Øst.
Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås
Oktober 2022
14. okt - 16. okt
Nettverkssamling 2022
Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge og prosjektet Markedshager i Norge (nettverksgruppa)
Aurland, Sogn jord-og hagebruksskule (SJH)
19. okt - 10. nov
Markedshagekurs i Rogaland høsten 2022
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland
Særheim