Søk på inkubatorprogram markedshage Trøndelag 2021-22

Nytt inkubatorkurs på markedshagedyrking starter opp i Trøndelag 2. november med søknadsfrist 15. oktober.  Det er 2. gang et slik kurset arrangeres i Trøndelag og bakgrunnen er både stor interesse for nærproduserte grønnsaker og stor interesse blant dyrkere.

Sigurd Vassenden, Grønt frå Grøndal
Sigurd Vassenden, Grønt frå Grøndal Foto: Kari Kolle / Statsforvalteren i Trøndelag.

Inkubatorprogrammet skal gi deg kompetanse for en lønnsom, småskala grønnsakdyrking for salg direkte til kunden, også kalt markedshage.  Vi benytter en modell basert på opplegget til prosjektet Stadsbruk i Sverige og vi samarbeider med fylkene Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken, og Vestfold og Telemark.  

Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren  i Trøndelag vil sammen med flere samarbeidspartnere gi deg kompetanse gjennom kurs og praktisk veiledning. Inkubatoren vil ha kapasitet til å følge opp 12 deltakere.  Alle skal i kursopplegget dyrke  på et ca 250 m2 testareal. Har du ikke eget areal for dyrking, kan du leie på Voll gård. Markedshagen på Voll gård i Trondheim vil bli brukt som undervisningsarena.

 

Innholdet i inkubatorprogrammet

  • 10  fag- og nettverkssamlingersamlinger, der av to fredag/lørdagssamlinger på Voll gård og de fleste andre vil foregå på teams gjennom høst/vinter. Oppstart 2. november. Program i høyre  

Hovedtema

  • Innføring i grønnsaksdyrking
  • Etablering av bedrift
  • Dyrkingsplanlegging
  • Effektivitet i dyrkingen
  • Forretningsplanlegging
  • Praktisk i åkeren
  • Mulighet til individuell praktisk veiledning 
  • Et nettverk som jobber mot samme mål og gir motivasjon til hverandre.

Egenandel: kr 3000 (inkl. servering på samlingene).
Reise og opphold kommer i tillegg. Leie av testareal på Voll gård: kr 1000

Kontaktperson: Eivind Gullvik Frøiland, Voll gård, tlf 90506033. 

Publisert 20.09.2021
Dato:
1. november 2021 - 30. juni 2022
Sted:
Voll gård og på teams
Arrangør:
Voll gård, Statsforvalteren i Trøndelag, Norsk landbruksrådgiving
Målgruppe:
De som vil starte næring på småskala grønnsaksproduksjon på eget eller leid areal i bygd eller by
Påmeldingsfrist:
18. oktober 2021 23.59