Samling 5: Klargjøring for dyrking

Markedshager Trøndelag

Det er nå tid for å møtes for å gå praktisk gjennom for tilrettelegging av faste bed.

 

Spiselige vekster på Voll Gård.
Spiselige vekster på Voll Gård. Foto: Kari Kolle / SFTL.

Tema for kvelden:

- legge kompost

- grunngjødsling

- effektiv bruk av utstyr

- praktisk demo av såing og utplanting

- forebygging av ugrass

- mv

 

Publisert 15.04.2021
Dato:
6. mai 2021 17.00 - 21.00
Sted:
Voll gård
Arrangør:
Voll gård, senter for urban dyrking
Målgruppe:
Deltagere i inkubatorprogrammet