Invitasjon til åpent inspirasjonstreff Markedshage Trøndelag

Åpen invitasjon til de som ønsker å starte med grønt-produksjon til et lokalt marked, på en effektiv og klimavennlig måte. Her vil vi inspirere til dyrking etter Markedshage-modellen og til drift av andelslandbruk.

 

I en markedshage produseres det et allsidig utvalg av grønnsaker til et lokalt marked. Arbeidsflyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er viktige faktorer for å få lønnsomheten i produksjonen. Metoden vil stimulere jordlivet og derigjennom bygge opp en god jordstruktur med høyt karboninnhold. Dette kan gi deg ny kunnskap og kompetanse på matproduksjon!

Fullstendig program her. 

Påmelding gjøres her. Påmeldingsfrist 5. august.

 

 

Publisert 30.06.2021
Dato:
12. august 2021 16.30 - 21.00
Sted:
Voll gård og Medalhus andelslandbruk
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Urbane dyrkere, gårdbrukere og andre som er interessert i å starte med markedshage