Oppstart av markedshagen min - workshop

Fra kunnskap til beslutning og handling - for deg som har konkrete planer for oppstart av markedshage. Webinar 16. januar og workshop på dagtid på Særheim den 30. januar. Et arrangement av NLR. 

Grønnsaker på rekke og rad - Salat.
Foto: F.Linden / SFVL.

Påmelding innen 11. januar 2024 med påmeldingsskjema her

Program

  • Webinar tirsdag, 16. januar 2024 kl. 18:00 – kl. 20:00
  • Dagmøte på Genoloftet, Særheim tirsdag 30. januar 2024 kl. 10:00 – kl. 15:30

Målsetting med webinar og samling er å legge til rette for konkrete beslutninger rundt en vellykket oppstart og drift av markedshagen din.

Webinar 16/1: Her blir det presentert teoretisk kunnskap for å kunne plassering, utforming og etablering av markedshage samt vekstskifte.

Hjemmelekse: Deltagerne får i oppgave å jobbe med planlegging av egen markedshage.

Fysisk samling 30/1: Gruppearbeid der deltagerne diskuterer individuelle planer. Noen av deltagernes eksempler vil bli diskutert i plenum. Gjødslingsstrategier. (Dyrkingsplan neste sesong) Tid til spørsmål.

Emner som vi vil behandle:

Plassering og utforming av markedshagen min.

Hvordan å etablere markedshagen min, etableringsstrategi.

Vekstskifte i markedshagen min.

Gjødslingsstrategi ut fra min situasjon med/uten bruk av fersk gjødsel, grønngjødsel.

Dyrkingsplan for kommende sesong (dersom vi får tid).

Målgruppe: Personer som disponerer jordbruksareal. Ta med kart over eiendommen, samt om tilgjengelig jordprøver fra aktuelt område. Kursdeltagere fra markedshagekurset har fortrinnsrett.

Maks. antall deltagere: 16.

Deltageravgift, sum for begge dager: medlemmer i NLR kr 400. Ikke medlemmer kr 800.

Deltagelse på den gjennomførte webinar-serien om markedshage i regi av NLR Øst er av stor fordel, men ikke et krav.

Påmelding innen 11. januar 2024 med påmeldingsskjema her

Publisert 10.01.2024
Dato:
16. januar 2024 18.00 - 30. januar 2024 15.30
Sted:
Særheim, Rogaland
Arrangør:
NLR Rogaland
Målgruppe:
Alle som ønsker å starte en markedshage med salgsproduksjon