Markedsføring og salgsstart

UNDER UTARBEIDELSE - PUBLISERES 1. DESEMBER 2023

Markedshageprodusenter må finne sine kunder, velge salgskanal(er) markedsføre, pakke og prissette sine varer etter sunn fornuft og et sett av regelverk. Her får du en vei inn i dette mylderet av muligheter og grenser.