Markedsføring og salgsstart

Markedshageprodusenter må finne sine kunder, velge salgskanal(er) markedsføre, pakke og prissette sine varer etter sunn fornuft og et sett av regelverk. Her får du en vei inn i dette mylderet av muligheter og grenser. 


Markedsføring

Sosiale medier (SoMe)

Nettside

Logo

Markedsmateriale

 

Oppstart - salg

Selskapsform

Regnskap - praktisk, plikt og moms

Betalingssystemer

Kunderelasjon - samskaping - testkunder og testproduksjon

Prissetting