Lover og regler

Det er mange lover og regler som i utgangspunktet er tilpasset stordrift, som også gjelder småskala produksjoner. Kravene kan derfor skape spørsmål om de er relevante for din drift. Vi hjelper deg på vei her.  

Foto: Daniel Lloyd Blunk Fernandez / Unsplash.

Nedenfor finner du en lenke-liste til de viktigste områdene du bør ha oversikt over som grønsaksprodusent. Du finner korte introduksjoner til hvert område, med relevante lenker til videre lesing + spørsmål og svar.

Husk at landbrukskontorene i din kommune også kan svare på spørsmål knyttet til lover og regler for din grønsaksproduksjon, og Norsk Landbruksrådgiving kan gi deg råd om hvordan du kan tilpasse produksjonen til regelverket. 

Det vil i løpet av 2023 komme artikler om ansettelsesforhold. Trenger du rammevilkår for oppstart, se informasjon under Markedsføring og salg. 

Mattilsynet

Mattilsynet har store deler av ansvaret for at produksjonen du har ikke går ut over miljø, natur eller mennesker som spiser maten som du har produsert. 

Mattilsynet har laget en kort introduksjon for deg som er lokalmatprodusent av frukt, bær og grønnsaker.
Les mer her...

Før du skal starte å selge grønsaker må du registrere deg hos Mattilsynet, ved å ringe til ditt nærmeste kontor i Mattilsynet.
Les mer her...


Kvalitetssystem i landbruket

KSL står for Kvalitetssystem i landbruket, og er en praktisk veileder og dokumentasjonssytem for at du følger lover og forskrifter knyttet til landbruksproduksjon. KSL forvaltes av stiftelsen Norsk Mat.

Dersom du er produsent av andre jordbruksvarer, vil en del av varemottakerne av dine produkter stille krav om at du har gjennomgått en KSL-revisjon. Du kan også se på KSL som en praktisk hjelp til å sjekke at du driver innenfor offentlige lover og forskrifter som gjelder for landbruk og matproduksjon. 

Har du dette systemet på plass for gården generelt og andre landbruksproduksjoner, er veien kort til å legge til en sjekkliste for grøntproduksjon også. Hvis du driver blomster-og/eller planteskole finner du sjekklisten her...