Dyrkningsveiledning

Norsk landbruksrådgiving og Norsøk sitt arbeid med agropub.no, er en av de sikreste kildene til dyrkingskunnskap for markedshager under norske forhold. I tillegg finnes det et stort uvalg av internasjonale kilder på nettet. Vi har valgt å dele det mest relevante for deg som er nyoppstartet markedshagedyrker, samt opptak av temaseminarer med skandinaviske markedshagedyrkere som deler sine erfaringer drift av en markedsahge.

Foto: Gabriel Jimenez / Usplash.

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbruksrådgiving (NLR) tilbyr skreddersydd kunnskap og oppfølging av din produksjon. De kan gi deg individuell støtte eller grupperåd, samt tilby en rekke relevante kurs i ulike faser oppbyggingen eller videreutviklingen av din produksjon. 

Her finner du generell informasjon om grønnsaksrådgiving i NLR

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste grønt-rådgiver


Grønnsaksveieledning - økologisk

Om du driver eller ønsker å vite mer om økologisk grønnsaksproduksjon, finner du mye nyttig informasjon om rådgiving og dyrkingsveiledere i lenken under. De vil være nyttig for deg som driver en markedshage, uansett om du driver konvesjonelt eller økolologisk godkjent småskalaproduksjon av grønsaker.


Finn informasjon om følgende temaer i denne lenken:

- veiledere for økologisk grønnsaksproduksjon

- veiledere for økologisk frukt-og bærproduksjon

- agronomiske rådgivingspakker for økologisk produksjon

 

I tillegg laget NIBIO (tidligere Bioforsk) to grunnbøker om økologisk landbruk og plantevern, som gir grundig og god basiskunnskap om plantefysiologi, plantesjukdommer og skadeorganismer i grønnsaksdyrking: 

Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak

Bind 2: Skadedyr, sjukdommer og ugras

Plantevernleksikonet er et godt hjelpemiddel og kan fungere godt som et oppslagsverk i sesong. Den gir deg gode bilder og mulighet til å artsbestemme skadedyr eller sjukdommer. 


agropub.no

Agropub er en viktig nettside for deg som markedshagedyrker, fordi det finnes et godt utvalg av dyrkingsveiledere på norsk og for norske forhold. Nettsiden har en god søkemotor, så søk direkte på grønnsakskulturen du er interessert i eller andre agronomiske tema. Agropub.no er driftet av NORSØK og NIBIO og hovedvekten av informasjonen som formidles er tilrettelagt for en økologisk driftsform.

www.agropub.no 


NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO er en av de eldste forskningsinstitusjonene som har forsket på landbruk og agronomi i Norge. Ved å søke på temaer som du er interesserte i, vil du komme over rapporter og prosjektet i spennet mellom jord-mikrobiologi-biokull til insekter-biologisk mangfold-næringsinnhold i gjødselslag.

Søk, last ned og lær!

 

 

 

 

 

 

WEBINARER

Erfaringsdeling

Vinteren 2022 gjennomførte den nasjonale nettverksgruppa i prosjektet Robust småskalagrønt tema-seminarer rettet mot aktive markedshageprodusenter, hver første tirsdag i måneden.

Vinteren 2023 er webinarene på mandag kvelder fra januar-april. Se program og finn lenke. 

Det er gjort opptak av alle seminarene i 2022 og her finner du oversikten. Seminarene er på to timer og gir innsikt og mange praktiske tips fra erfarne markedshageprodusenter:

VÅREN 2022

Februar: Oppalsløsninger

Mars: Sesongforlenging og utnyttelse av drivhus og tunnel

April: Post Harvest

Mai: Salgskanaler og logistikk

VÅREN 2023

Januar: Ansatte, arbeidsforhold og rettigheter

VIRTUELLE STUDIETURER

Virtuelle studieturer - bildereportasjer - er en serie artikler hvor produsenter forteller om drifta si, med vekt på praktiske tips og erfaringsdeling. Til forskjell fra temaseminarene får vi her et dypdykk i en markedshage sin oppstartsfase og drift.

Målet er å publisere en hver måned i vinterhalvåret. Har dere spørsmål, kontakt produsentene direkte via lenkene til nettside eller konto på sosiale medier. 

Her er lenker til artiklene:

Frilund gård

Grønt frå Grindal

Avdem gardsgrønt

Brånås Søndre gård

Bøtun gard

Økologisk produksjon - Debio

Økologisk grønnsaksproduksjon med Debio-merke garanterer forbrukerne at du har drevet etter regelverket for økologisk produksjon, som stiller strengere miljø-og bærekraftskrav enn tradisjonell norsk produksjon. Du kan ha godkjenning både av råvareproduksjonen din og eventuelt videreforedlene produkter. Debio gjennomfører også Demeter-godkjenning for biodynamisk drift. 

Les mer om merkeordningen her...

Veien inn i Debio-ordningen og fram til endelig godkjennin er i stor grad basert på dokumentasjon og planer du allerede har. Trenger du hjelp til denne prosessen tilbyr Norsk landbruksrådgiving et et rådgivingsbesøk gjennom Økologisk førsteråd og en eventuell rådgivingspakke videre.

Les mer om Debio-godkjenning her...