Informasjonsmøte: Oppstartsprogram for markedshager Vestland 2022-23

Til høsten starter et nytt oppstartsprogram for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist i september. På informasjonsmøtet 19. mai, får du vite mer om innholdet i programmet, vi svarer på spørsmål og gir deg tips til hvordan du kan gjøre praktiske forberedelser og få økt kompetanse alt i sommer. Påmelding!

Katinka Kilian er prosjektleder for oppstartprogrammet 2022-23. Hun driver Ulvik andelslandbruk sammen med sin mann, og er prosjektmedarbeider i urbane landbruksaktiviteter på Lystgården i Bergen. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Som deltaker i oppstartsprogrammet du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og praktisk kunnskap for oppstart av en markedshage. Kurset gjør deg klar til å etablere småskala grønsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat.

 

Det er bygd opp etter Stadsbruk sin modell for et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, og kurspakker fra Norsk landbruksrådgiving. Det er 10 plasser, og deltakerne blir valgt ut fra motivasjon, relevant erfaring og gjennomføringsevne. Tre kursplasser er reservert søkere som ikke disponerer eget areal, men som ønsker å leie et lite dyrkingsareal - et såkalt "test-bed" - på Stend i Bergen for sesongen 2023.

 

Du vil få:

  • Agronomisk grunnpakke for å starte opp en markedshage, med praktiske tips fra etablerte og nyoppstarta markedshagedyrkere
  • Effektive markedsføringstips for å bli synlig i et lokalmatmarked: Bondens marked, REKO, restauranter, gårdsbutikk, abonnementsordning osv.
  • Verktøy for dyrkingsplanlegging, prissetting og økonomi.
  • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes om du skal søke støtte eller lån
  • Innføring i rammevilkår for å drive småskala grønnsaksproduksjon på egen gård eller på et leid areal
  • Nettverk og faglig utveksling med markedshagedyrkere lokalt, men også i andre landsdeler

 

Tid: Torsdag 19. mai kl. 18-19.30 - Digitalt møte - du vil få tilsendt lenke før arrangementet, hvis du er påmeldt: Frist - 19. mai kl 17:00

PÅMELDING: Frist - 19. mai kl 17:00

 

Publisert 10.05.2022
Dato:
19. mai 2022 18.00 - 19.30
Sted:
Webinar - lenke blir tilsendt ved påmelding
Arrangør:
Stiftelsen Lystgården / Bybonden i Bergen /Statsforvalteren i Vestland
Målgruppe:
Du som ønsker å prøve ut småskala grønsaksproduksjon/markedshage som en mulig arbeidsplass og inntektskilde. Enten som (tilleggs-) næring på egen gård eller på leid areal. Du må sette av tid til å følge opp kurset i vinter (to kveldssamlinger per mnd fra nov-feb, fysisk 2-dagerssamling høst og vår) med å lage planer for egen drift, og til å gjennomføre salg fra egen testproduksjon i vekstsesongen 2023.
Påmeldingsfrist:
19. mai 2022 17.00

Prosjektleder