Inspirasjonstreff 6. september markedshage Trøndelag

Invitasjon til inspirasjonstreff for alle som ønsker å lære mer om grøntproduksjon og markedshagekonseptet, og som ønsker å komme i gang med profesjonell produksjon på eget eller leid areal. 

 

 

 

På inspirasjonstreffet og markvandringen hos Håvar Landsem vil han dele sine erfaringer med dere, både med hensyn til etableringen og oppstart og erfaringer med salg. 

Videre vil Olaug Bach fra NLR Trøndelag dele erfaringer fra dyrkingssesongen 20922 og fortelle hva NLR kan tilby av kurs og oppfølging.

Enkel servering.

Påmeldingen her innen 5. september kl 12.00.

Bakgrunnen for inspirasjonstreffet er at det settes i gang nytt kurs for denne målgruppen, med oppstart sist i oktober 2022, og med søknadsfrist 10. oktober.

Vi understreker at alle er velkommen, selvom om ikke skulle være interessert i å delta på kurs. 

Publisert 15.08.2022
Dato:
6. september 2022 17.00 - 20.00
Sted:
Bergvoll gård, Stjernavegen 164, Malm
Arrangør:
NLR Trøndelag, Voll gård senter for urban dyrking og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære mer om grøntproduksjon og markedshagekonseptet, og som ønsker å komme i gang med profesjonell produksjon på eget eller leid areal.
Påmeldingsfrist:
5. september 2022 12.00