Trøndelag - Oppstartsprogram for markedshager i 2022/23

Kurset vil gi kompetanse for en lønnsom, småskala grønnsakdyrking for lokalt salg direkte til kunden, også kalt markedshage. I Trøndelag er det tidligere gjennomført to kurs i 2020-21 og 2021-22 med 12 deltagere i hvert kurs.

Det er Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Statsforvalteren i Trøndelag som er arrangører av kurset. Alle deltagere skal i kursopplegget dyrke på et ca 250 m2 testareal. Har de ikke eget areal for dyrking kan de leie på Voll gård. Markedshagen på Voll gård i Trondheim ble brukt som undervisningsarena.

Høstens innholdet i oppstartsprogrammet

DEL 1: NLR Innføringskurs i grønnsaksdyrking: 4-5 webinarer på i regi Norsk landbruksrådgiving – selvstendig kurs med egen påmelding og betaling.

DEL 2: Oppstartsprogram Trøndelag 

  • To fysiske fagsamlinger i Trøndelag på helg, samt to nettverkssamlinger på teams
  • Krav om eget testbed på 250 m2. Individuell praktisk veiledning i dyrking
  • Et nettverk som jobber mot samme mål og gir motivasjon og kunnskap til hverandre.

For detaljprogram - se vedlagt program

 

Pris

Egenandel del 2: kr 1000 (inkl. servering på samlingene). Reise og opphold kommer i tillegg.

Leie av testareal på Voll gård: kr 1000

 

Kontaktpersoner:

Eivind Gullvik Frøiland, gartner, Voll gård.

Påmeldingsfrist er 10. oktober 2022 - se skjema under.

 

Publisert 14.09.2022
Dato:
18. oktober 2022 19.00 - 6. desember 2022 21.00
Sted:
Teams og Voll gård i Trondheim, for de fysiske samlingene.
Arrangør:
Voll gård, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid.
Målgruppe:
Alle som har erfaring med å dyrke grønnsaker og ønsker å etablere en kommersiell produksjon på egen gård eller leid areal.
Påmeldingsfrist:
10. oktober 2022 23.00