Trygg foredling av grønnsaker

I samarbeid med Økologiprogrammet, inviterer Kompetansenettverket for Lokalmat Øst til nettseminar den 24. nov. om trygg foredling av grønnsaker.

Foto: Sepp / Pixabay.

Målet med nettseminaret er at deltagerne skal få kunnskap om mattrygghet, som gjør dem i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet.

Mattrygghet

Foredling av grønnsaker gir oss muligheter til å spise norske grønnsaker året rundt. Enkelte produkter og foredlingsmetoder kan imidlertid by på mattrygghetsmessige utfordringer.

Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene, er nødvendig for å sikre at produkter av grønnsaker er trygge. Kurset gir innsikt i mattrygghet med mikrobiologi og hygiene, samt HACCP metoden. Holdbarhet på slike produkter vil også belyses.

Bindende påmelding innen 21. november 2022.

Pris: 400,- per deltaker

Påmeldte deltakere får tilsendt egen invitasjon til nettseminaret på Teams via e-post.

PÅMELDING

Har du spørsmål til arrangørene finner du kontaktinformasjon her!

Publisert 24.10.2022
Dato:
24. november 2022 09.00 - 12.30
Sted:
Webinar - påmelding!
Arrangør:
Nettkurset Trygg foredling av grønnsaker holdes i regi av Kompetansenettverk Lokalmat Øst, i samarbeid med Økologiprogrammet.
Målgruppe:
Alle som ønsker eller er i gang med å teste videreforedling av grønnsaker i egen bedrift/gård.