Grønnsaksskolen for Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge i hele 2023. Vi skal innom tema som jordarbeiding, oppal av småplanter, såing og planting, plantevern, høsting, lagring, emballasje, økonomi og markedsadgang.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge. Foto: Kristin Sørensen.

Det blir lagt opp to parallelle løp, et for storskalaprodusenter og et for småskaladyrking. Storskalaløpet er aktuelt for de som skal produsere og levere til pakkerier og industri, mens småskalaløpet passer for de som vil dyrke for direktesalg (markedshage, torg, Reko, mm).

Grønnsaksskolen går over ett år med tre fysiske samlinger og tre digitale samlinger. Den første samlingen blir på nyåret i 2023. De digitale samlingene holdes på dagtid for storskalaklassen og på kveldstid for småskalaklassen. Sted for de fysiske samlingene blir avgjort når vi har oversikt over hvor deltakerne bor.

Grønnsaksskolen koster 6000 kr. I tillegg kommer utgifter for reise og opphold. Vi har noen midler til reiseutjevning for de som har lengst reisevei.

Grønnsaksskolen er, i tillegg til å gi faglig påfyll, en god arena for å bli kjent med andre grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.

Påmeldingsfrist 1. november

PÅMELDING via denne lenken

Publisert 10.10.2022
Dato:
31. januar 2023
Sted:
Teams og ulike steder i fylkene for de fysiske samlingene
Arrangør:
Grønnsaksskolen finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk Landbruksråd, Tromspotet, Produsentorganisasjonen OTTAR og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.
Målgruppe:
Produsenter av grønnsaker (nye og etablerte) med mål om selge til grossist eller et lokalmatmarked.

Kontaktpersoner