Kurs: Innføring i bærekraftig reiseliv - økologisk høsting og dyrking

Permakulturhage på Bøensætre i Aremark Foto Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kurset gir en grunnleggende innføring i et av de mest sentrale tema i dagens reiseliv. Kurset tar utgangspunkt i konseptet permakultur, med spesiell vekt på bærekraftig dyrking og høsting.

I tillegg til å lære mer om samspillet mellom natur og menneske, kan du lære hvordan en kan utvikle opplevelser som styrker forståelsen av permakultur. Selv om kurset er digitalt så vil det ha et gjennomgående praktisk utgangspunkt i ulike aktiviteter ved Bøensætre husmannsplass i Aremark i Østfold.

Det gjennomføres med digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Kurset starter i februar 2023 og varer 10 uker.

Les mer om kurset og meld deg på hos Fagskolen i Viken

Publisert 04.01.2023
Dato:
1. februar 2023
Sted:
Nettbasert
Arrangør:
Fagskolen i Viken
Påmeldingsfrist:
15. januar 2023 23.59