Invitasjon til Bondens marked i Bergen 2023

Ny mulighet: Har du en småskala grønnsaksproduksjon med varer for salg, inviteres du til å søke om et stand på Bondens marked på fisketorget i Bergen. Vi ønsker at det skal være grønnsaksstand på alle markedene fra og med august 2023. 

Foto: Randi Leedal Gjertsen / Bondens Marked Norge.

Det er Bondens marked på Fisketorget i Bergen den midterste og den siste lørdagen hver måned (pause i juli). Målet er å få produsenter fra Bergen og omegn til å fylle et stand på hvert marked. Bergen får endelig mulighet til å møte dere som engasjerte og dyktige grønnsaksdyrkere på stand - og du får muligheten til å rekruttere nye kunder!

Invitasjonen er forbeholdt deltakere som ikke er medlem av Bondens marked i Bergen ennå. 

12 plasser.

Hva får du? 

 • treffe nye kundegrupper og bli synlig i Bergen og omegn
 • mulighet til å teste en ny salgskanal til lave kostnader
 • få mer salgserfaring og lære av erfarne lokalmatprodusenter på Bondens marked
 • en markedsplass med ett bord på 3 meter og et salgstelt over, samt en bakvegg med et grønnsakstema. 
 • spesialannonse via Bondens marked på sosiale medier (Visit Bergen, Facebook og Instagram)
 • webinar som forbereder deg på prissetting og å lage et attraktivt stand
 • utlevering av bord, telt og oppfølging av kontaktperson for Bondens marked i Bergen før og under markedsdagen i Bergen
 • tilgang på gratis parkeringsplass 450 m fra Fisketorget


Hva gir du tilbake?

 • fyller og forbereder et attraktivt grønnsaksstand som småskala grønnsaksdyrker i Vestland
 • påmelding (nederst på siden) innen 15. juni til en av disse markeds-datoene: 12., 26. august, 16., 30. september, 14.,28. oktober. Du kan velge flere datoer, så foreslår vi den som passer best i forhold til dine og de andre deltakerne sine ønsker, innen 1. juli.
 • delta på webinar 1. august - mer info etter bekreftet standplass
 • følge rutiner for betalinger og rapportering fra markedsdagen til Bondens marked og svare på evaluering i etterkant


Hva betaler du?

 • Ett stand har et 3 m bord med eget telt, hvor det koster kr 250,-  å delta (plassleie til Bergen kommune). 
 • Du kan fylle begge plassene alene og betaler da kr 500,- totalt for to stand (2 bord + 2 telt).

Spørsmål? Ta kontakt med bergen (at) bondensmarked.no: Matthijs ved Bondens marked i Bergen

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Bondens Marked Bergen og det nasjonale prosjektet Markedshager i Norge, 2021-24.

Publisert 09.05.2023
Dato:
12. august 2023 10.00 - 16.00
Sted:
Fisketorget i Bergen
Arrangør:
Bondens Marked i Bergen og Markedshager i Norge
Målgruppe:
Alle som driver småskala grønnsaksproduksjon og er registrert med organisasjonsnummer. Kun for produsenter som ikke er medlem av Bondens marked Bergen.
Påmeldingsfrist:
27. juli 2023 23.00