Workshop'er i hele landet i mars og april

Hvordan kan småskala grønnsaksdyrking styrkes gjennom direkte salgskanaler og produsentsamarbeid? Dette er tema for fem workshoper som vil bli gjennomført i ulike deler av landet i løpet av mars og april i regi av det nasjonale prosjektet STYRK.

Rader med grønnsaker og personer i bakgrunnen
Småskala grønnsaksprodusenter i Norge inviteres til å diskutere muligheter for samarbeid og økt salg i løpet av mars og første uken i april. Foto: F.Linden / SFVL.

Workshopene retter seg mot produsenter, salgskanaler og virkemiddelapparatet i de ulike regionene, og deltakerne vil få høre om foreløpige resultater fra prosjektet og om inspirerende initiativer knyttet til småskala grønnsaksproduksjon. Det vil bli lagt opp til dialog om hvordan aktørene sammen kan videreutvikle mulighetene for direktesalg. Det er en fordel om deltakerne har drevet salgsproduksjon i en til to vekssesonger, som småskala grønnsaksprodusent. 

Workshopene holdes følgende datoer og steder:

Om arrangørene
STYRK-prosjektet ledes av Telemarksforskning og er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Samarbeidspartnere i prosjektet er NIBIO, Høgskulen i Vestland og statsforvalterne i Agder, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Troms og Finnmark, Bondens marked, Økologisk Norge og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Les mer om prosjektet og Telemarksforskning

Publisert 22.02.2024
Dato:
7. mars 2024 12.30 - 4. april 2024 20.00
Sted:
Innlandet, Oslo og Viken, Møre og Romsdal - Vestland, Troms og Finnmark.
Arrangør:
Telemarksforskning med regionale samarbeidspartnere
Målgruppe:
Småskala grønnsaksprodusenter med 1-2 vekstsesonger med produksjon-og salgserfaring, ansatte i virkemiddelapparatet (IN, Fylkeskommunen, Statsforvalteren) som jobber med tilleggsnæringer og lokalmat, Norsk landbruksrådgiving, Faglagene.