Markvandring på Ørlandet - Fosen

Det blir markvandring i en økologisk grønnsaksproduksjon på Ørlandet - Fosen - Trøndelag. Austrått Andelslandbruk er vertskap og markvandringen blir på dagtid tirsdag den 25. juni. Thomas Holz og lokale rådgivere fra Norsk landbruksrådgiving deltar. 

Grønnsaker på rekke og rad med gårdsbruk i bakgrunnen
Austrått Andelslandbruk på Ørlandet. Foto: Privat.

Tid: Tirsdag 25. juni kl. 10.30 – 15.30.

Sted: Oppmøte på Austrått Andelslandbruk hos Inger Sofie Murvold og Vidar Knutsen, Lundahaugveien 44, 7140 Opphaug.

Hvem: Spesialrådgiver i økologisk grønnsaksproduksjon i Norsk Landbruksrådgiving Thomas Holz er en dag på Ørlandet, der vi vil besøke grønnsaksprodusenter. Trøndelags NLR-rådgiver i potet og grønnsaker, Mirjam Halvorsrud, vil også delta.

Hva: Ugraset svartsøtvier ble funnet hos en produsent i fjor, så det vil bli et ekstra fokus på hvordan en kan hanskes med og unngå spredning av dette nye ugraset.

Praktisk: Enkel servering.

Målgruppe: Alle interesserte ønskes velkommen, ingen påmelding eller betaling.

 

Publisert 13.06.2024
Dato:
25. juni 2024 06:30 - 15:30
Sted:
Inger Sofie Murvold og Vidar Knutsen, Lundahaugveien 44, 7140 Opphaug.
Arrangør:
Norsk landbruksrådgiving
Målgruppe:
Alle som driver eller skal etablere småskala grønnsaksproduksjon