Emballasje og merking

Emballasjen du skal bruke må være egnet og tilpasset ditt behov, og den må være i samsvar med krav i Matkontakt-forskriften.  

Foto: Anna Birgitte Milford / NIBIO.

Skal du selge ferdig innpakka mat for selvbetjening er det klare krav til merking. Generelle merkekrav til alle varer er: betegnelse, ingrediensliste der allergen er utheva, nettoinnhold, holdbarhet, krav til oppbevaring, navn og adresse til produsent.  

Dersom du selger produktene over disk, er det krav til skriftlig informasjon om hvilke allergener det er i produktet. Kundene må kunne få annen informasjon muntlig når de spør. Om produktene merkes må du følge kravene i regelverket - se egen informasjonsside fra Mattilsynet om merking av mat.