Gjødsling

For at grønnsakene skal vokse, holde seg friske og ha god kvalitet trenger de balansert næringstilgang. Når plantene vokser trekker de ut næringsstoffer fra jorda, og for at de skal få tilpasset og balansert næring tilfører vi gjødsel til jorda.   

Gjødsling må justeres ut ifra blant annet jordtype, næringstilstanden i jorda, klima og vekst. En jordprøve vil gi en god oversikt over næringsstatusen i jorda og gi et utgangspunkt for en gjødslingsplan. Overdrevet gjødsling vil føre til forurensing, skadelig virkning på jorda og kvalitets – og avlingsnedgang.  

Det finnes i hovedsak to typer gjødsel, naturgjødsel (inkludert kompost) og kunstgjødsel/mineralgjødsel. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav med veiledning og Forskrift om husdyrgjødsel skal bidra til at gjødsla, herunder også kompost, utnyttes best mulig som en ressurs og gir minst mulig ulempe.

Skal du dyrke økologisk er det ikke tillatt med mineralsk nitrogengjødsel. Økologiforskriften og Regelverksveilederen gir regler og veiledning om næringstilførsel i økologisk produksjon. Driftsmiddelregisteret gir en oversikt over gjødselmiddel som er tillatt i økologisk produksjon (garanterer ikke at opphavet til gjødsla er fra økologisk drift).  

Norsk landbruksrådgiving vil kunne hjelpe deg med å både ta jordprøver og sette opp en gjødslingsplan tilpasset din produksjon, uansett om du skal bruke organisk gjødsel, kunstgjødsel eller en kombinasjon.

I denne lenken kan du lese mer om utdypende svar fra Mattilsynet om bruk av kompost i en markedshageproduksjon: