Registering av produksjon

Så fort man dyrker grønnsaker for salg, trer lover og forskrifter som forvaltes av Mattilsynet i kraft. Mattilsynet skal sikre at forbrukerne får trygg mat, og at matproduksjonen i Norge ikke går ut over dyr sin helse eller fører til forurensingsfare for natur og miljø. Her gir vi deg en veileder inn til de viktigste punktene som Mattilsynet vil sjekke for en markedshagedrift. 

Noen generelle skillelinjer i regelverket 

Mattilsynet skiller mellom regelverk for primærproduksjon og foredlet produksjon, her illustrert gjennom et eksempel:  

Med en gang du endrer kvaliteten til råvaren, så går du vekk fra primæproduksjonsregelverket.  Dersom du skreller potetene og selger det i en vakuumpakket pose, så trer regelverket for foredling inn. Vasker du kun potetene fri for jord, så har du ikke endret råvarene, og det er kun regelverket for primærproduksjon som gjelder.  

Generelt om godkjenning av en lokalmat-produksjon av grønnsaker, frukt og bær. 

 

Hvordan registrerer jeg meg hos Mattilsynet? 

Du må registrere deg hos Mattilsynet, som grønnsaksprodusent, slik at de vet at du har en salgsproduksjon. Da kan de få kontakt med deg i saker hvor de får tilbakemelding om sjukdom etter å ha spist mat fra en produsent, og de kan gjennomføre tilsyn.

Det er foreløpig ikke elektronisk skjema for innmeldingen av selve grønnsaksproduksjonen, og du må derfor ringe til ditt lokale Mattilsyn og melde deg inn. Les utansett denne veiledningen før du ringer:

Om å melde inn en grønnsaksproduksjon og ulike salgsformer  

Dersom du skal selge bearbeidde råvarer, har privat brønn eller skal lagre grønsaker må du bruke de digitale registreringsskjemaet. Registrering gjøres på skjematjenesten på Mattilsynet.no - her er lenke til Mattilsynet . Her er lenke til brukerveiledningen Brukerveiledning for pålogging til Mattilsynets skjematjenester  


Når må jeg ha godkjenning og når holder det kun å registrere produksjonen?

Det er forskjell på å registere en produksjon og ha godkjenning for en produksjon (høyere risiko) av et foredla produkt. Mattilsynet har laget en veileder for å lose deg inn til riktige registreringer og hva du må ha godkjenninger for.

De har også laget en veileder for deg som selger på Bondens marked/ REKO-ringer.

 

Svar er utarbeidet av Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Mattilsynet, representert ved Marit Larssen Sekse, Roar Helgeplass, Cindy Remen Strøm.