Videreforedling

Mange vil sylte, fermentere og tørke grønnsaker for å kunne bruke alle delene av grønnsaksproduksjonen. Ingenting bør gå til spille og dette kan også skape produkter for vintersalg.  

Foto: Kim Daniels / Unsplash.

Når du skal produsere og selge mat må du være sikker på at produktet er trygt. Før du starter med å lage mat, skal du registrere din bedrift hos Mattilsynet.  Ved videreforedling vil kravene i Forskrift om næringsmiddelhygiene vedlegg 2 i forordningen også bli gjeldende, i tillegg til det generelle i vedlegg 1 del A. 

Tips 

  • Mattilsynet har laget en egen side om produksjon og videreforedling av lokalmat. Generelt gjelder det at lokaler og utstyr må være tilpassa bedriften. Det vil alltid være krav om håndvask, og for grønnsaker vil det også være behov for en vaskekum. Det er også viktig å skille mellom reine og ureine soner. Virksomheten må ha internkontroll som sikrer at regelverk overholdes
  • Dersom du vil lage testproduksjoner ved egen kjøkkenbenk og selge, før du bygger ut og satser på videreforedling, finner du mer informasjon om dette hos Mattilsynet her...
  • Skal du ha et arrangement på gården og selge mat av og til, les mer Mattilsynets informasjon om dette her...
  • se også lenker i feltet til høyre/nederst på denne siden!

Kurs og kompetansenettverk

Kompetansenettverkene for lokalmat - finnes fem steder i Norge og lage jevnlig kurs for deg som ønsker å drive med videreforedling av lokalmat.  

NOFIMA - driver økologiprogrammet og hjelper produsenter som ønsker å videreforedle og utvikle lokalmatprodukter med økologisk godkjenning.