Oppstartsprogrammet starter opp 2. feb.

Inkubatorprogrammet til Stadsbruk med nettbaserte kurs ble satt i gang 2.februar 2021. Det gjennomføres som innlegg i form av filmer og øvelser, samt kveldssamlinger hver 14. dag. 

 

Utdrag fra kursplatformen thinkific til Stadsbruk.
Utdrag fra kursplatformen thinkific til Stadsbruk. Foto: Stadsbruk / Botildenborg Xenofilia.

Programmet består av 6 moduler, med engelskspråklige filmer og tekster. Tre fylker tester nå ut oppstartsmodellen fra Stadsbruk, og tilpasses noe forskjellig i de ulike fylkene.

Deltakerne fra Oslo og Viken og fjellnettverket i Oslo og Viken, følger modulene til Stadsbruk uten egne kursmoduler ved siden av. De samles med en gruppeleder fra Oslo kommune og Nabolagshager, og overfører kunnskap fra Stadsbrukprosjektet til norske forhold. 

Prosjektleder for Markedshager Bergen har vært prosjekleder for gruppesamlingene i Vestland. Det har vært et tilbud for de som ikke fikk plass på markedshagekurset og de som deltok på markedshagekurset i 2019/2020 i Vestland fylke. 

I Vestland og Trøndelag har det vært arrangert egne markedshagekurs, med tett samarbeid med næringsutviklere innen lokalmat i hvert fylke. Disse kursene har blitt støttet av Fylkeskommunen i Vestland og Trøndelag fylke. Les mer om kursene under de enkelte fylkene sine prosjektsider i denne portalen. 

Publisert 13.01.2021