Oppstartsseminar for unge gårdbrukere

Hva trenger du for å kunne starte et gårdsbruk eller gartneri?
På dette seminaret ønsker vi å tilby en 'pakke' av verktøy som du trenger å forholde deg til når du skal komme i gang med egen gård eller gartneri. Seminaret er åpent for alle.

Programmet på plakaten kan du laste ned i under Dokumenter på denne nettsiden. Arrangementet er en fysisk samling i Vestre Gausdal 5.-7. nov.
Programmet på plakaten kan du laste ned i under Dokumenter på denne nettsiden. Arrangementet er en fysisk samling i Vestre Gausdal 5.-7. nov.

PROGRAM

Fredag 5. november
15.00 - Ankomst
· Introduksjonsrunde
· «Oppstartprogram»: hva trenges for å starte opp eller overta en gård? - om kompetanse, driftsplan, økonomi, rådgiving, markedsføring, teft m.m. Gruppearbeid.
· Hva kjennetegner det biodynamiske landbruket?
Tre pilarer: landbruk, sosialt, spirituelt v/ Eric Brinkhof
 
Lørdag 6. november
· Markedshage – noe å leve for eller også noe å leve av? Ting en bør ta stilling til ved oppstart og drift av markedshage som inntektsgivende virksomhet - foretaksutvikling. Hvordan rette arbeidsinnsatsen mot verdiskapning v/Hans Gaffke
· Driftsplan og organisasjonsformer (enkeltpersonforetak, AS,
andelslandbruk, stiftelse m.m.) v/ Jens Niebuhr
· Mentorordninga i landbruket og NLRs rådgivingstilbud v/ Mette Feten
· Tilskuddsordninger i landbruket v/ Karen Saksum
· Innovasjon Norges tjenester, forretningsmodeller, finansieringsmuligheter v /Torunn Linneberg
· Sosialt program på kvelden
 
Søndag 7. november
· Erfarne og unge bønder og gartnere forteller hvordan de har fått det til
· Oppsummeringsrunde og oppfølgingsplan
14.00 - Avreise
 
Praktiske opplysninger
Deltakeravgift: kr 1000 per person for seminar og mat.
Overnatting: 1100 kroner for to netter
på delte rom (dobbeltrom) på Ruud gård.
 
Påmelding: Send e-post med navn, adresse, mobilnummer, ønske om overnatting og eventuelle spesielle behov til biodynamisk@biodynamisk.no innen 25. oktober. Du vil da få tilsendt faktura, og deltakelse er sikret etter betaling av deltakeravgifta.
 
Kontaktpersoner:
Eric Brinkhof, mobil 483 32 258
Vibhoda Holten, mobil 916 98 010
Seminaret gjennomføres med økonomiske støtte fra Landbruksdirektoratet.
Publisert 11.10.2021