Dyrkingsveiledninger for grønnsaker og poteter

Nå kan du endelig få en oppdatert oversikt over hvordan du dyrker enkeltkulturer i din grønsaksproduksjon, på friland og i veksthus eller tunnell. De ligger åpent tilgjengelige på Norsk landbruksrådgiving sine nettsider.

Dyrkingsveiledningene for grønnsaker, poteter og frukt og bær er nå tilgjengelige for alle på NLR.no.
Dyrkingsveiledningene for grønnsaker, poteter og frukt og bær er nå tilgjengelige for alle på NLR.no. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Lenke til veiledningene og kursmateriellet
-se etter "Dyrkingsveiledninger for økologiske grønnsaker og poteter" i grønn nedtrekksfane.

Kvalitetssikra og oppraterte

De erfarne grønsaksrådgiverne innen økologisk og konvensjonell produksjon i Norsk landbruksrådgiving Kari Bysveen, Thomas Holz og Silje Stenstad Nilsen, utarbeidet i 2017 dyrkingsveiledninger og kursmateriell på oppdrag fra Foregangsfylke-prosjektet for økologisk grønsaksproduksjon. Dette ligger nå tilgjengelig for alle, og er oppdaterte.

Veilederne er delt inn ut fra produksjonsmåter og grønsakskulturen du vil dyrke. De er generelle og kan brukes på både traktordrevet småskala grønsaksproduksjon eller mer manuell produksjon som i en markedshage. I kursmateriellet kan du finne gode råd og flere illustrerende bilder. Her er en oversikt over tema:

Bakgrunn

Foregangsfylke økologiske grønnsaker og potet var et nasjonalt prosjekt som skulle øke produksjonen og legge til rette for økt omsetning i markedet. Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2018. Prosjektet var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold (nå Statsforvalteren i Vestfold Telemark) og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

 

Flere veiledere og nyhetsbrev

Hvis du er interessert i tilsvarende dyrkingsveiledningene for frukt-og bær eller vil melde deg på nyhetsbrev for ulike økologiske produksjoner, finner du mer informasjon her…

 

Kål, grønnkål, steingjerde, markedshager, grønsaker
Publisert 14.02.2022