Oppstartsprogam gir mer lokal grønnsaksproduksjon

Trenger din region et oppstartsprogram for markedshagedyrking eller annen småskala grønsaksproduksjon? Bli med på inspirasjonsseminar med erfaringsdeling fra tre pilotfylker den 29. mars.

Voll gård i Trondheim driver markedshage og testbed som gir nye og unge markedshageprodusenter verdifull erfaring gjennom inkubatorprogrammet for småskala grønsaksproduksjon. Foto: Gunhild Halvorsen / SFTR.

I de fylkene hvor det har blitt gjennomført oppstartsprogram, har dette bidratt til at oppstart av flere nye markedshager. På inspirasjonsseminaret får du vite mer om inkubatormodellen, en svensk rollemodell (Stadsbruk), gode eksempler fra tre fylker sine satsinger på økt småskala grønsaksproduksjon gjennom markedshagedrift. 

Tid: Tirsdag 29. mars kl 10-12 på Teams

Målgruppe: Institusjoner og organisasjoner som kan bidra inn i eller arrangere et inkubatorprogram, i et samarbeid mellom regionale fagmiljø på grønnsaksproduksjon og fagmiljø på forretningsutvikling.  

 
Arrangør: Prosjektet Robust Småskala Grønt jobber for at interesserte i flere regioner i Norge kan tilby inkubatorprogrammet for de som vil start opp en markedshage. 

Påmeldingsfrist: 25. mars kl 12 - bruk skjemaet under! Du vil få tilsendt lenke og påminning noen dager før seminaret. 

 

PROGRAM - tidspunkt i opptaket i kursiv

Kl 10.00 – 00:20 Velkommen  v/ Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder Bondens marked Norge 

Kl 10.10 – 13:19 Bergvoll markedshage, erfaringer fra oppstart, v/ Håvard Landsem, markedshageprodusent.

Kl 10.30 – 29:40 Inspirasjon fra Stadsbruk, erfaringer knyttet til resultat for bedriftsetablering, v/ Lena Friblick ved Botildenborg, Malmø 

Kl 10.45 – 48:20 Hva er et oppstartsprogram etter inkubatormodellen - norsk versjon v/Frøydis Lindén, Statsforvalteren i Vestland 

 10 min pause 

Kl 11.10 – 1:10:10 Inkubatorprogram Trøndelag - innhold og regionalt samarbeid v/Kari Kolle, Statsforvalteren i Trøndelag 

Kl 11.25 – 1:25:53 Entreprenørskap og forretningsutvikling i markedshagen, v/Lars Erik Jørgenvåg, Kompetansenettverket for lokalmat i Midt-Norge

Kl 11.40 – 1:40:10 NLR samarbeid med og tilbud til regionale prosjekt, v/ Kjersti Berge, NLR 

Kl 11.55  - 12.00 1:58:20 Oppsummering og spørsmål 

 

Mer om inkubatorprogrammet 

Inkubatorprogrammet skal gi dyrkings- og forretningsfaglig kompetanse.  Hver deltager vil lære å utvikle sin forretningsplan, starte dyrking i  testbed og jobbe med salg i et lokalt marked allerede første sesong. Inkubatorprogram har mål å nå ut til potensielle dyrkere i bygd og by, og dermed også bidra til flere profesjonelle urbane dyrkere. 

Pilot i tre fylker

Fylkene Vestland, Trøndelag og Oslo og Viken har gjennomført et inkubatorprogram i de to siste sesonger, og kan melde om svært fornøyde kursdeltagere. God søkning til inkubatorkursene, stor entusiasme og nettverk er utviklet. Deltagerne får utnyttet muligheten til å utvikle sin forretningsplan med innspill fra andre i samme situasjon. 

Oppstartsprogram

Opptak fra presentasjon av en modell for oppstartsprogram finner du under - og presentasjonene finner du i øverste i lenke-lista. Husk at det er lenker i bildene på slutten av presentasjonene. 

 

Publisert 15.02.2022