Til deg som driver allsidig og småskala

Vil du bidra til økt kunnskap om mangfoldig, bærekraftig produksjon og forbruk av mat?

Prosjektet FOOdIVERSE gjennomfører en spørreundersøkelse blant småskala produsenter i Norge, og fire europeiske land. Vi er opptatt av å styrke mulighetene for å salg og forbruk av lokale produkter.

Vi spør om:
-hvilke sorter du dyrker,
-hvorfor du velger nettopp disse,
-hvilke salgskanaler du bruker,  
-hvordan du tar vare på biologisk mangfold på egen gård

Ett av målene med forskningen er å dele kunnskap og gode eksempler blant bønder, og en resultatrapport vil bli gjort tilgjengelig for alle deltakere som ønsker det.

Følg denne lenken dersom du ønsker å delta i undersøkelsen (innen 1.april):

Short food chain producer survey (Norway) (onlinesurveys.ac.uk)

Undersøkelsen er utarbeidet av Centre for Agroecology, Water and Resilience ved universitetet i Coventry og i Norge er det Forbruksforskningsinstituttet SIFO v/ Gunnar Vittersø  og Hanne Torjusen som deltar i prosjektet.

Håper dette virker interessant og at du vil sette av litt tid til å være med på undersøkelsen. Vi er helt avhengig av brukermedvirkning for å få gjennomført forskningen vår 😊

Kontaktinfo:
Gunnar Vittersø,seniorforsker
E-post: gunjar@oslomet.no
Forbruksforskningsinstituttet SIFO
OsloMet – Storbyuniversitetet
Tlf.: 48112783

 

Publisert 24.02.2022