Spørreundersøkelse til markedshageprodusenter

Har du erfaring med småskala grønnsaksdyrking for salg, fra én sesong eller mer? Da vil vi gjerne at du besvarer NIBIOs spørreundersøkelse!

et bord med hender og pc - diskusjon. Sol skaper skygger.
Spørreundersøkelsen vil gi svar og muligheter for Markedshager i Norge til å skape nye satsinger og aktiviteter til nytte for deg som markedshageprodusent. Bli med og gi ditt svar så blir det en god undersøkelse! Foto: Dylan Gillis / Unsplash.
I prosjektet «STYRK-småskala grønt» undersøker vi hva som er økonomiske utfordringer og behov for de som driver med småskala grønnsaksdyrking for salg, slik at man lettere kan finne løsninger på disse.
 
Vi trenger mange svar for å få et godt kunnskapsgrunnlag!
 
Spørreundersøkelsen er en oppfølging av NIBIO sin undersøkelse fra 2021, og vi håper du er like spent som oss på hvordan utviklingen har vært siden da.
 
Nå har du sjans til å hjelpe til - bruk denne lenken for å svare på undersøkelsen - helst innen 1. mars. 
 
To besvarelser vil bli trukket ut og premiert med gavekort.
 
Vennlig hilsen
 
 
STYRK-prosjektet ledes av Telemarksforskning og er finansiert av Landbruksdirektoratet. Samarbeidspartnere i prosjektet er NIBIO, Høgskulen i Vestland og statsforvalterne i Agder, Oslo og Viken, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Troms og Finnmark, Bondens marked, Økologisk Norge og Norsk bonde- og småbrukarlag.
Publisert 22.02.2024