Reduser smitte av tørråte!

Tørråte er den mest vanlige og mest utfordrende sykdommen på potet. Det er viktig å unngå/redusere tørråteangrep for å få en god avling med god kvalitet. I tillegg har alle et ansvar for å unngå å spre smitte til sine omgivelser.

Poteter i jord
Norsk landbruksrådgiving og potetprodusenter oppfordrer til å hindre spredning av tørråte i åretsvekstsesong. Foto: Kieran Murphy / Unsplash.

Norsk landbruksrådgiving (NLR) oppsummerer i korte trekk: 

  • Bruk potetsorter som er sterke mot tørråte på riset.
  • Kjøp kontrollerte settepoteter.
  • Hvis man bruker egne settepoteter: sorter nøye slik at det ikke blir brukt poteter med tørråte (primærsmitte).
  • Sett potetene til groing i god tid før setting for å få veksten fort i gang etter setting, og dermed få en avling før tørråtesmitten kommer med vinden (sekundærsmitte).
  • Sett grunt slik at fotosyntesen og veksten kommer fort i gang. (Eller sett ned potetene og dra av jord etter noen dager for å forstyrre spirende ugras.)
  • Hypp flere ganger både for å ta ugras og for å dekke potetene godt med jord og dermed hindre smitte fra ris til poteter i jorda.
  • Hvis det vannes: vann skikkelig og la riset tørke godt opp. Vann om kvelden eller tidlig om morgenen når riset likevel er fuktig av nattedugg.
  • Skjær av riset når tørråtesoppen har angrepet riset – unngå videre smitte i åkeren og til omgivelsene.
  • Vent minst to uker fra riset tas av til potetene tas opp. Dette gjelder særlig hvis potetene skal lagres, gjelder ikke hvis de skal spises med de samme.

Les videre om: 

 

Publisert 07.05.2024