Nytt nettverk for markedshager på Østlandet

Fra det tidligere fylket Oslo og Viken ble det innvilget støtte til et ettårig prosjekt, der vi skal videreføre arbeidet som ble gjort gjennom oppstartsprogrammet for markedshager i 2022-23. Prosjektet er et tilbud til nye og etablerte småskala grøntprodusenter der målet er å inspirere flere til å starte opp og bidra til å bygge et sterkere støtteapparat rundt miljøet.

4 personer i en åker med grønnsaker, løkvekster i forgrunnen og gran i bakgrunnen
Bildet fra samling hos Kristoffer Tysnes på Kile markedshage, høsten 2023. Foto: Kristine Aronsen / Privat.

I 2022-2023 ble det gjennomført et oppstartsprogram for markedshager i Oslo og Viken med til sammen 15 deltakere. Vi har nå fått støtte til å følge opp arbeidet videre. Det skal vi gjøre gjennom en kombinasjon av fysiske samlinger og nettverksarbeid. Samlingene kommer til å være spredt over fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold på utvalgte gårder.

Målet er å inspirere flere til å starte opp, og bidra til å bygge et sterkere støtteapparat rundt de som er i gang eller ønsker å prøve seg. Målet er at prosjektet skal kunne fortsette over flere år (maks tre år). Prosjektet ledes av Kristine Aronsen i samarbeid med Statsforvalteren, finansiert av fylkeskommunen i Østfold, Buskerud og  Akershus.

Første nettverkssamling ble holt på Delås gård i Skjeberg søndag 9.juni. Tema for dagen var hvordan man kan leve av et småbruk, med fokus på salg og markedsføring.

Videre program

Lørdag 17.august blir det ny samling hos Kristoffer Tysnes som driver Kile markedshage på Siggerud. Tema for denne er hvordan man kan bruke markedshagen til undervisning og inkludering. Pris 300,- per person. Mer info og link til påmelding finner du her;

https://www.facebook.com/events/390002287396715?ref=newsfeed

Er du bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud eller Østfold og driver eller ønsker å starte markedshage - vi hører gjerne fra deg!

Kontakt: Kristine Aronsen

Mobil: 92633862

Publisert 09.07.2024