TIPS! Kalenderen til Norsk landbruksrådgiving

Kalenderen til Norsk landbruksrådgiving inneholder både kurs, markvandringer og andre arrangement som er interessante for dere som driver småskala grønnsaksproduksjon. Kanskje noen av dere er nysgjerrige på hva som skjer innenfor frukt-og bærproduksjon også? Se etter et arrangement i nærheten av deg!

Lenke til NLR-kalenderen

Publisert 09.07.2024