Om

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. Vi vil øke tilbudet av grønnsaker i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. Prosjektet tilbyr nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom:

Bondens marked Norge (eier)
Norges Bondelag
Norsk Landbruksrådgivning
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Økologisk Norge
Statsforvalterne i Vestland, Oslo og Viken, Trøndelag, Vestfold og Telemark 

 

Organisering

Prosjektgruppe

 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge (leder)
 • Marte Olsen og Arne Lofthus Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Alexandra Devik/Kari Marte Sjøvik, Økologisk Norge
 • Kjersti Berge, Norsk Landbruksrådgiving
 • Frøydis Lindén, Statsforvalteren i Vestland
 • Anita Panman og Hege Aae, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Gunnhild Halvorsen, Statsforvalteren i Trøndelag

 

Styringsgruppe

 • Bodhild Fjelltveit og Per Harald Agerup, Norges Bondelag
 • Sindre Måge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge

 

4 arbeidsgrupper

REKRUTT: Jobber med å stimulere til flere og koordinerte regionale kompetansetilbud.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Gunhild Halvorsen, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Thomas Holz, Norsk Landbruksrådgivning
 • Marte Gustad Iversen, Norges Bondelag
 • Arne Lofthus, Norsk Bonde- og Småbrukerlag
 • Lars Erik Jørgenvåg, Matnavet på Mære
 • Sigurd Vassenden, Grønt frå Grindal, markedshageprodusent
 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren Vestfold Telemark

 

FOU: Stimulere til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter som kan dokumentere og stimulere til utviklingen av markedshager i Norge.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Frøydis Linden, Statsforvalteren i Vestland
 • Kirsty McKinnon, NORSØK
 • Anna Birgitte Milford, NIBIO
 • Anne Strøm Prestvik, Norges Vel
 • Viktorija Viciunaite, Universitetet i Sør-Øst Norge
 • Christine Hvitsand, Telemarksforskning
 • Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet (avd. Blæstad)

 

NETTVERK: Arrangere møteplasser og kompetansetilbud for erfarne dyrkere.

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Sofia Bang Elm, Avdem gardsgrønt (produsent)
 • Anita Panman, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Alexandra Devik, Økologisk Norge
 • Randi L. Gjertsen, Bondens marked
 • Kjersti Berge, Norsk landbruksrådgiving
 • Frøydis Lindén, Statsforvalteren i Vestland (kommmunikasjon)

 

KOMMUNIKASJON: Kommunisere om prosjektet til markedshagedyrkere og forvaltning gjennom nettsiden www.markedshage.no og andre media-kanaler etter behov. 

Medlemmer i arbeidsgruppa:

 • Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked Norge
 • Frøydis Linden, Statsforvalteren i Vestland
 • Hege Aae, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Innleid ressurs for skrivearbeid for nettsiden (virtuelle studieturer, kokebok etc. ): Elisabeth Fagerland

Publisert 21.04.2022