Inkubatorprogram for markedshagedrift 2021-22

Markedshager Vestland

For tredje år på rad arrangeres det oppstartskurs for markedshagedrift i Vestland, med søknadsfrist 15. september. Som deltaker vil du få med deg kunnskap om både salg av lokalmat og god agronomi for småskala grønsaksproduksjon.

Katinka Kilian er en prosjektleder for markedshager i Bergen, og erfaren småskala grønsaksdyrker i Ulvik. Hun vil lede deler av inkubatorprogrammet for markedshager i Vestland i 2022.
Katinka Kilian er en prosjektleder for markedshager i Bergen, og erfaren småskala grønsaksdyrker i Ulvik. Hun vil lede deler av inkubatorprogrammet for markedshager i Vestland i 2022. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Kurset gjør deg klar til å etablere småskala grønsaksproduksjon på egen gård eller et leid areal, og selge produktene gjennom en salgskanal for lokalmat. Det bygd opp etter et inkubatorprogram for markedshager i Sverige, Stadsbruk, og kurspakker fra Norsk landbruksrådgiving. Det er 15 plasser og du må sende inn kort søknad (se skjema nederst).

Du vil få:

  • Agronomisk grunnpakke for å starte opp en markedshage, med praktiske tips fra etablerte og nyoppstarta markedshagedyrkere
  • Effektive markedsføringstips for å bli synlig i et lokalmatmarked: Bondens marked, REKO, restauranter, gårdsbutikk, abonnementsordning osv.
  • Økonomiske verktøy og tips til prissetting og kalkyler.
  • Grunnlag for å utarbeide en egen forretningsplan for markedshagen din, som kan brukes om du skal søke støtte eller lån
  • Innføring i rammevilkår for å drive småskala grønnsaksproduksjon på egen gård eller på et leid areal
  • Nettverk og faglig utveksling med markedshagedyrkere lokalt, men også i andre landsdeler og i Sverige
  • 2-3 kursplasser er reservert søkere som ikke har egen gård, men som ønsker å leie et dyrkingsareal - et såkalt "test-bed" - på Stend i Bergen for sesongen 2022*.
Prosjektlederne fra Stadsbruk i Malmø (Sverige), Cyrille Gaubert og Saba Nazarin, deler raust av kunnskap om å dyrke og selge grønsaker fra en markedshage.
Prosjektlederne fra Stadsbruk i Malmø (Sverige), Cyrille Gaubert og Saba Nazarin, deler raust av kunnskap om å dyrke og selge grønsaker fra en markedshage. Foto: Ellen Marie Forsberg / SFOV.

Kursene blir satt sammen av webinarer, filmer (norsk/engelsk), tips til artikler/bøker, workshop’er, fysiske nettverkssamlinger i vinterhalvåret, og følges opp med markvandringer og gårdsbesøk i sommerhalvåret. Norsk landbruksrådgiving Vest kan tilby både rådgiving og mentorordning som et tillegg.

Kurssamlinger på nett: kveldstid på onsdager (18:30-21:00), hver 14. dag i snitt. Fysiske samlinger fredag – lørdag: 1.-2. okt (Aurland), 19.-20. nov (Voss), 1.-2. april (nord/sør i Vestland). Tilleggskurs gis også, som jord-og grøftekurs (Førde) den 22. sept. Sett gjerne av datoene allerede nå!

Deltakelse i inkubatorprogrammet koster kroner 2500,- og det er plass til 15 deltakere etter søknadsvurdering. Ved aksept av plass på kurset: Ingen refusjon av kursavgift etter 1. oktober, dersom du trekker din plass på kurset.

Søknadsfrist 15. september, og svar 20. september.

Oppstart 1.-2. Oktober i Aurland. Her kan du se opptak fra fjorårets første samling

Når vi velger ut deltakere til inkubatorprogrammet, legger vi vekt på at du har tilgang på dyrkingsareal eller har egen gård*. Vi ønsker også at du sier noe om tid til å delta på alle samlingene og jobbe med markedshageprosjektet ditt i vinter, siden vi ønsker at du skal starte med testproduksjon eller utvide utvide produksjonen du har, i 2022. Det er en fordel om du har kunnskap og erfaring om grønsaksproduksjon fra før.

Inkubatorprogrammet arrangeres av Bondens marked i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Vest og sentralt, Stiftelsen Lystgården, Statsforvalteren i Vestland og prosjektet Stadsbruk Europe.

Publisert 20.08.2021
Dato:
1. oktober 2021 16.00 - 2. april 2022 15.00
Sted:
Ulike steder i Vestland fylke: Voss, Aurland, Førde, Bergen - ikke alle bestemt ennå. Webinar, filmer, nettmøter, lokale samlinger og markvandringer.
Arrangør:
Bondens marked i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Vest, Stiftelsen Lystgården, Statsforvalteren i Vestland og prosjektet Stadsbruk Europe.
Målgruppe:
Du som har gard eller leigeareal og vil starte ei tilleggsnæring med småskala grønsaksproduksjon/markedshage. Du må sette av til å følge opp kurset i vinter med å lage planer for egen drift, og gjennomføre produksjon og salg av egne varer i vekstsesongen 2022.
Påmeldingsfrist:
20. september 2021 13.00

Dokumenter

Prosjektleder Inkubator Bergen