Opplæring av grønnsaksentreprenør

Inkubatorprogrammet tilbyr opplæring i å starte din egen bedrift, markedsanalyse og agronomisk kursing, for deg som ønsker å skape en levevei av å dyrke grønnsaker for salg til et lokalmarked.   

Et testår er for dere som er spirende gartnere og vil prøve ut om det å dyrke grønsaker for salg gjennom å drifte en markedshage, er noe dere vil skape et levebrød av. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Målgruppen er bønder, gründere og andelsbønder som vil lære mer om økonomi, grøntproduksjon og markedshage-konseptet, og som ønsker å komme i gang med profesjonell produksjon på egen gård eller leid areal i byen, tettstedet, eller i bynære strøk. 

Ett testår 

Inkubatorprogrammet testes ut på ulike måter i 2021 i de tre fylkene.  I Oslo, Bergen og Trondheim får de som ikke har egne dyrkingsarealer, tilbud om å delta i inkubatorprogrammet (digitalt) og tilgang på ett-årig testbed for ferskinger i grønnsaksdyrking. Etter den første prøvesesongen, får de som vil satse videre, hjelp til å lage en avtale med langtidsleie av et dyrkingsareal på inntil 3 dekar på privat eller offentlig arealErfaringene fra dette arbeidet vil bli formidlet i 2022 fra storbyprosjektene 

Løk-bed fra Ulvik andelslandbruk i Vestland fylke, sommeren 2020.
Løk-bed fra Ulvik andelslandbruk i Vestland fylke, sommeren 2020. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Inkubatorprogrammet vil gi mulighet til å starte opp på et anbefalt testareal på 250 kvmog etterhvert jobbe seg opp til sesonginntekt tilsvarende en halv stilling eller mer ut fra en drift på 2-3 dekar. Det kan bety en viktig ekstrainntekt og attåtnæring på et etablert gårdsbruk eller i kombinasjon med annet sesong og deltidsarbeid. 

Det er i utgangspunktet lave investeringer ved å drifte en markedshage, spesielt i oppstartsfasen, og man kan dyrke intensivt på lite areal med lav mekaniseringsgrad. Dermed kan man komme raskt i gang og investere etter hvert som man blir kjent med markedet og bygger kunnskap om agronomi og grønnsaksdyrking.  

Kurs og etablererstøtte

Inkubatorprogammet tilbyr etablererhjelp både for å starte som grønnsaksentreprenør og til å løse agronomiske spørsmål i en oppstartsfase. Norsk landbruksrådgiving lokalt og sentralt er en viktig samarbeidspartner både i kurssammenheng og for å følge opp den enkelte gartneren i etterkant av kurset. Mange av kursene som blir gitt fra Norsk landbruksrådgiving er støttet av de nasjonale utviklingsmidlene for økologisk landbruk. For mange deltakere i inkubatorprogrammet kan agronomstudiet (voksenagronom) også være en viktig grunnutdanning for å drive en markedshage, derfor er de også inkludert i kurs-tilbudene i noen av fylkene.  

Deltakere på markedshagekurset spiser et godt måltid på restauranten Lysverket i Bergen med lokalproduserte grønsaker. Produsentene og kokken forteller om samarbeidet under måltidet.
Deltakere på markedshagekurset spiser et godt måltid på restauranten Lysverket i Bergen med lokalproduserte grønsaker. Produsentene og kokken forteller om samarbeidet under måltidet. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Bondens marked, REKO-ringer, abonnementsordninger på grønsakskasser eller andelslandbruk og salg til lokale restauranter eller gårdsutsalg er alle viktige salgskanaler for produktene fra en markedshageBondens marked og lokalmatnettverkene i hele Norge, tilfører viktig kompetanse til inkubatorprogrammene i fylkene, om det å selge og profilere sine lokalmatvirksomhet. 

Les mer om hva som skjer i de tre fylkene, under deres prosjektsider!  

Publisert 18.02.2021, Sist endret 08.04.2021