Robust Småskala Grønt - oppstartkonferanse 17.september

Interessen for dyrking av grønnsaker har økt de siste årene. Det har vært en vekst i antall markedshager, det vil si småskala dyrking av grønnsaker for salg gjennom lokale salgskanaler utenom de store kjedene. 

 

Randi luker i salatbedene i en markedshage, og ønsker at flere bønder satser på småskala grønsaksproduksjon med salg til lokale markeder.
Randi L. Gjertsen er daglig leder av Bondens marked og ansvarlig for det nye, nasjonale og treårige prosjektet Robust småskalagrønt. Foto: Randi Leedal Gjertsen / Bondens Marked.

Hvilke utfordringer og muligheter møter småskala grønnsaksdyrkere? Hvordan kan både agronomi og økonomi bli bærekraftig? For første gang er det samlet data fra mange av landets markedshageprodusenter. Forskerne Anna Birgitte Milford og Anne Strøm Prestvik fra NIBIO vil presentere rapporten på konferansen.

Påmelding nederst på siden.

Konferansen er det offisielle startskuddet for et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønt over hele landet. Prosjektet skal gi mer grønnsaker inn i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon. 

 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Bondens marked Norge, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Økologisk Norge og Statsforvalterne i Vestland, Oslo/Viken, Vestfold/Telemark og Trøndelag. 

Tid: Fredag 17. september kl 12:00-13:30.

Målgruppe: Digital konferanse for alle interesserte. Gratis. Påmeldingsfrist 15. sept. 

Arrangør: Prosjektet Robust Småskala Grønt . Les mer om prosjektet her.

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet.

 

Påmelding Seminar Robust Småskalagrønt

 

 

Publisert 19.08.2021

Dokumenter

Daglig leder Bondens Marked