Ny bærekraftshåndbok for gartnerbransjen

Bærekraft er et trendord i mange bransjer, men hva betyr det for norsk grøntproduksjon? Det er mange faktorer som skal veies opp mot hverandre. Fra energibruk til frakt og fra innsatsfaktorer til bruk av tid, penger og ressurser. Norsk Gartnerforbund har derfor laget en «Bærekrafthåndbok for grøntnæringen».

Foto: Forside - Bærekraftshåndboken / Norsk Gartnerforbund.

Inspirasjon og råd

Boken skal være både en inspirasjonskilde og en konkret veileder for grøntnæringen. Det er fire hovedtema som behandles:

  • ren energi og effektiv energibruk
  • klima og miljøvennlig agronomi
  • bevaring av- og tilrettelegging for naturmangfold
  • kretsløpstanken i alt vi gjør

Forventede resultater er at bransjen blir bevisst egen miljøpåvirkning, får innsikt i hvordan de kan sette inn tiltak og motiveres til å bli mer bærekraftige. 

Hele boken er gratis tilgjengelig her

Håndboken er utarbeidet med støtte fra Landbruksdirektoratets Klima-og miljøprogram

Denne teksten er hentet fra Landbruksdirektoratets nettside og redigert noe.
 

Publisert 01.08.2023