Kontaktpersoner

Markedshager Norge ønsker i perioden april 2020-mars 2022 å samle erfaringer om hvordan Stadsbruk-modellen kan brukes i norske byer, tettsteder og fylker, for å fremme økt produksjon av grønsaker til lokalt markedet i hele Norge. Derfor har vi kalt prosjektet Markedshager Norge.

Fra studieturen til Stadsbruk Malmø i Sverige høsten 2019.
Fra studieturen til Stadsbruk Malmø i Sverige høsten 2019. Foto: Ellen Marie Forsberg / SFOV.

Stadsbruk-modellen i Sverige

Målet for prosjektet er å på sikt bygge et nasjonalt nettverk, med utgangspunkt i regionale og nasjonale fagmiljø og lokalmat-nettverkene i alle regionene og fylkene  for å øke småskala grønnsaksproduksjon for et lokalt marked.

Vi håper oppstart-programmene som utvikles i hvert fylke kan skape entreprenørskaps-ånd blant nye, unge grønnsaksdyrkere, og gi dem en trygg oppstart og bærekraftig drift. Erfaringene fra prosjektet og aktivitetene i hvert av prøvefylkene er samlet på denne nettsiden, og fylles på fra vekstsesongen 2021. 

Koordinator for den Norske HUB’en er Statsforvalteren i Vestland.

Kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål!

Statsforvalteren i Vestland: Frøydis Lindén, Bjørn-Harald Haugsvær.

Statsforvalteren i Trøndelag: Kari Kolle, Ingunn Halvorsen, Liv Gystad.

Statsforvalteren i Oslo og Viken: Ellen Marie Forsberg, Anita Panman, Hege Lunde Aae.

Publisert 08.03.2021