Et samarbeidsprosjekt - bakgrunn

Høsten 2019 reiste deltakere fra tre ulike fylker i Norge på studietur til Gøteborg og Malmø i Sverige, for å lære mer om hvordan de har hjulpet småskala grønsaksprodusenter i gang med å etablere sin bedrift. Våren 2020 ble de tre fylkene deltakere i prosjektet Stadsbruk Europe.

Cyrille Gaubert og Saba Nazarin fra Stadsbruksprosjektet i Sverige i god diskusjon på studieturen. Foto: Ellen Marie Forsberg / SFVL.

Stadsbruk har siden 2014 hjulpet fram omlag 60 markedshagebedrifter i tre byer i Sverige, og loser 20 personer gjennom sitt inkubatorprogram hvert år. 

Som markedshage-navnet tilsier, er markedsføringen av egne grønnsaker like viktig som suksess i dyrkingen av grønnsakene. Stadsbruk sin støtte i oppstarstida for markedshagebedriftene, har vært viktig for å komme raskt inn på et marked og sikre lønnsomhet i driften, sier prosjektleder for Stadsbruk i Sverige, Cyrille Gaubert. 

Målet med samarbeidet med Stadsbrukprosjektet er å utvikle markedshagemodellen og sikre en tilpasning av småskala grønnsaksproduksjon for norske klimatiske forhold og lokal markedssituasjon for lokalmat.

Flere markedshager i Norge

Statsforvalterne i de tre fylkene Oslo og Viken, Trøndelag og Vestland har hentet inspirasjon fra prosjektet Stadsbruk i Sverige, og ønsker å prøve ut regionale varianter av dette inklubatorprogrammet. Målgruppen vil være interesserte, nyoppstartede gartnere og bønder, som enten har eget gårdsbruk eller som ønsker å leie dyrka mark til produksjon av kortreiste grønnsaker.

Å tilrettelegge for kommersiell, lønnsom dyrking på jord som ligger brakk, kan bidra til økt matproduksjon i bynære strøk, og er i tillegg et godt jordvern-tiltak i pressområder, sier Frøydis Lindén ved Statsforvalteren i Vestland, koordinator for fylkene som fra april 2020 deltar i Stadsbruk Europe prosjektet (2020-2022).

Stadsbruk i Norge

De tre fylkene i Norge som er involvert i prosjektet, arbeider nå aktivt samme med lokale samarbeidspartnere (kommuner, Innovasjon Norge, Norsk landbruksrådgiving, Bondens marked, Bybonden, videregående skoler) for å etablere den norske modellen for Stadsbruk. I løpet av prosjektperioden skal de ulike kontaktpersonene i fylkene etablere:

  • finne kontaktpersoner for eksperthjelp - rådgivere i hvert fylke
  • etablere et nettverk av eksempelgårder og arrangere markvandringer, hvis ikke det finnes visningshager hos videregående skoler eller private bedrifter.
  • finne samarbeidspartnere og finansiell støtte til inkubatorprogrammet og kurs i hvert fylke
  • finne frem til arealer for lokale testbed i de største byene og eventuelle langtidskontrakter for leie av grønsaksareal fra andre bønder eller kommunale areal
  • søke samarbeid om aktuelle støtteordninger som mentorprogram og rådgivingavtaler fra NLR eller andre rådgivingpartnere

Samarbeid på tvers av regioner og land

Prosjektet Stadsbruk i Sverige fikk i 2020 støtte til et tre-årig prosjekt for å involvere andre europeiske land i å teste ut inkubatorprogrammet de har utviklet for å etablere lokale markedshager. I Norge deltar de tre fylkene, samt en by i Sveits og en i Nederland, med egeninnsats. Stadsbruk vil tilby prosjektrådgiving og et digitalt tilbud med seks seks moduler og lokale prosjektledere i hvert fylke eller by.

Prosjektlederne fra Stadsbruk i Malmø (Sverige), Cyrille Gaubert og Saba Nazarin, deler raust av kunnskap om å dyrke og selge grønsaker fra en markedshage.
Prosjektlederne fra Stadsbruk i Malmø (Sverige), Cyrille Gaubert og Saba Nazarin, deler raust av kunnskap om å dyrke og selge grønsaker fra en markedshage. Foto: Ellen Marie Forsberg / SFOV.

Prosjektet er initiert av stiftelsen Stadsbruk Sverige, som drives fra Botildenborg i Malmø, og blir ledet av Cyrille Gaubert. Prosjektet støttes av Vinnova Sweden (tilsvarende Innovasjon Norge).

 

Startfasen av markedshager i Norge

I Vestland deltar Statsforvalteren i Vestland og Bybonden i Bergen ved Lystgården på Landås/Bondelaget i Vestland, samt Bergen kommune. Bondens marked eier markedshagekurset (2020-21) som arrangeres i tett samarbeid med Norsk landbruksrådgiving, avdeling Vest og Økologisk og Statsforvalteren i Vestland.

I Trøndelag deltar Voll gård, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Statsforvalteren I Trøndelag. I tillegg blir det leid inn kompetanse fra lokalmatnettverket i Trøndelag ved gjennomføring av kurs.

I Oslo og Viken deltar Bymiljøetaten i  Oslo kommune, Nabolagshager,  Circular Ways og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Finansiering

I Norge har Vestland fylkeskommune allerede støttet oppstart av et markedshagekurs i regi av Bondens marked (2019-2021), og vurderer en utvidelse av dette prosjektet til 2022. I Trøndelag har Fylkeskommunen støttet oppstarten av Stadsbrukprosjektet i deres region. I Oslo og Viken gjenstår det å finne løsninger for finansiering. Oslo kommune og Fjelllandbruksprosjektet bidrar med ressurser i satsingen, og vil ta i bruk inkubatorprogrammet i 2020-2021.

Bondens marked Norge søkte i mars 2021 om et 3-årig koordinerende nasjonalt prosjekt, for å kunne fortsette arbeidet med koordinere innsatsen i pilotfylkene og inkludere flere regioner i framtiden. 

Les mer om hvert enket prosjekt på de fylkesvise nettsidene på Markedshager Norge

Publisert 08.03.2021