Stadsbrukmodellen - et oppstartsprogram

Stiftelsen Botildenborg i Malmø har i flere år tilbudt inkubatorprogrammet for både erfarne og uerfarne gartnere i tre byer i Sverige. Målgruppen for prosjektet var for de som ønsker å skape en levevei av å dyrke grønsaker, for salg til lokalmarkeder nær svenske storbyer. Prosjektet har de kalt Stadsbruk, og kan oversettes til «bybruk» på norsk.

En av dyrkerne i 20219 som drev et testareal på 250 kvm i Malmø og startet salg til restauranter og naboer samme år.
En av dyrkerne i 20219 som drev et testareal på 250 kvm i Malmø og startet salg til restauranter og naboer samme år. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

Stadsbruk-prosjektet ble inspirert av entreprenøskapsånden i teknologi-miljøene i Malmø. Prosjektlederne på Botildenborg tenkte at inkubatormodellene derfra, kunne overføres til unge grønsaksdyrkere som ønsket å skape en levevei. Samtidig kunne det dekke en økende etterspørsel etter lokalproduserte grønsaker til både byfolk og restauranter.Stadsbruk for  har bidratt til etablering av 56 markedshagebedrifter i Sverige siden 2017, med mål om inntekter 50 000 - 70 000 SEK på 250 kvm i oppstartsåret.

Prinsippene for å drive en markedshage ble lagt til grunn, og prosjektet er bygd opp av et inkubatorkurs med tilgang på testareal på leid, offentlig areal i Malmø kommune. Testareal på 250 kvm blir leid ut til ca 15 deltakere i oppstartsprogrammet, med ca 6 samlinger, som er obligatoriske for de som vil drive et testareal en sesong. Gir prøvesesongen mersmak, kan de søke om å leie inntil 3 daa i 10-15 år, på et tilrettelagt kommunalt areal i ytterkanten av Malmø by. 

Stadsbruk har sin egen visningsproduksjon av både markedshage på friland/tunnel og mikrogrøntproduksjon, hvor driftsansvarlig Saba Nazarin fungerer som bedriftsveileder for nye markedshager og Cyrille Gaubert er koordinator for undervisningen og prosjektet. I 2020 ønsket de å inkludere andre land i Europa til å bruke deres oppstartsprogram, som legger stor vekt på å bygge entreprenørskapsånd og dele erfaringer i gode nettverk.   

Les mer om oppstartsprogrammet her...

Publisert 07.03.2021