Samling 3 Inkubatorprogrammet

Dette kurset er for deltagerne i inkubatorprogrammet.

Tema samling 3:

Bedriftspresentasjon: Undeland gård  v/Katinka Kilian

Arbeid gjennomsesongen i en markedshage

Utstyr og redskaper tilpasset arealet som drives

Publisert 24.02.2021
Dato:
23. februar 2021 17.00 - 21.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Voll gård, Statsforvalteren i Trøndelag, NLR
Målgruppe:
Kursdeltagerne