Webinarer vinteren 2023

Arbeidsgruppen ”Nasjonalt nettverk” i prosjektet ”Robust småskala Grønt - Markedshager i Norge” har nå gleden av å presentere vinteren- og vårens webinarrekke for markedshagegartnere, så sett allerede nå kryss i kalenderen! Siste mandag kveld i hver månded til og med april.

Arbeidsgruppen har invitert inn dyktige fagfolk som vil svare på spørsmål og formidle kunnskap som det savnes opplysning om i markedshagemiljøet. Med oss har vi også en rekke erfarne dyrkere som vil dele deres praktiske løsninger.

Webinarene er gratis og vil foregå på Teams den siste mandagen i måneden, fra januar til april kl 19.00-21.00. Mere info om hvert webinar kommer på nyåret, men her er foreløpig program:

Mandag 30.januar: 
Lenke til opptak: Selskapsformer, ansatte, arbeidsforhold og rettigheter

Mandag 27. februar: 
Fremstilling av egen oppalsjord og oppal for viderekommende

Mandag 27. mars: 
Debio-sertifisering i en markedshage. Økologi-regelverket og praktiske erfaringer.

Mandag 24. april: 
Drivhus og tunneller - korte presentasjoner av ulike løsninger

Lenke til alle opptakene


PS: Arbeidsgruppen har fått inn mange ønsker og innspill til temaer på disse webinarene. Da vi kun skal ha fire gjennomføringer, har vi vært nødt til å velge en del fra. Men de temaer vi ikke kommer inn på i webinarene, vil vi etter beste evne forsøke å dekke på annet vis, bla. via en artikkelserie som vil bli publisert på markedshage.no i løpet av vinteren/våren.

Arbeidsgruppa blir ledet av Sofia Maria Bang Elm på Avdem gardsgrønt og Kari Mette Holm hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Publisert 28.12.2022
Dato:
30. januar 2023 19:00 - 24. april 2023 21:00
Sted:
Teams - lenke blir lagt ut her i midten av januar
Arrangør:
Arbeidsgruppa - nasjonalt nettverk i Markedhager i Norge
Målgruppe:
Alle som driver en markedshage med produksjon for salg.