Webinarer - opptak

På denne siden vil du finne alle webinarene Markedshager i Norge har gjort opptak av. De finner du nedover siden, sortert etter dato. Vi har også lagt ut de artiklene for de virtuelle studieturene, som en liste med lenker, slik at alt er samlet på en side. 

Planteblader i forgrunnen, grønne, og i bakgrunnen en dataskjerm med uskarpe bilder av mennesker på.
Webinarene foregikk i stor grad med andre markedshageprodusenter, som delte praktiske erfaringer innenfor temaet som var satt opp. Foto: Sigmund / Unsplash.

WEBINARER 2024

Miniserien sommeren 2024

Film 3

Annika Fries Borgaa og Vidar Grepperud har tatt over en av Norges eldste biodynamiske gårder, Frilund Gård. Her har de bygd opp en fantastisk flott markedshage på tung leirjord. Se med når Annika forteller om hvordan de håndterer denne utfordrende jordtype, og om deres smarte ugresshåndterings-opplegg.

Film 2

Se med når Sigurd og Elisabeth gir oss et innblikk i deres smarte systemer og løsninger for oppal, arbeidsflyt og strukturering av ansatte og arbeidsoppgaver.

Se også opptakene om tuneller og salgs-og markedsarbeid, lenger nede på denne siden, får å får flere tips fra Grønt frå Grindal. 

Film 1

Kathrine Bach Hansen fra Øhave markedshage. Hun deler sine fremtidsplaner for den store markedshagen i Danmark, og forteller om sitt nye redskap Rotorplogen. Hun deler også sin erfaring med å så vinterrug som fangvekst og plante direkte i den, den etterfølgende sesong.

 

 

Jordkjellere og lagringsmuligheter

Lenke til annonsering av webinaret inkludert program

I utgangspunktet dyrkes det i de fleste markedshager primært «sommergrønt», altså grønnsaker som ikke kan lagres, men som skal selges i sesong. Det er med disse grønnsakene lettest å konkurrere prismessig i markedet, og ofte er det kanskje vanskelig å ha nok areal til større menger lagringsgrønnsaker, og ikke minst lagringsplass til disse.

Interessen for lagringsgrønnsaker i en markedshage økt de siste årene, og det kan ha stor økonomisk betydning hvis man kan strekke salgssesongen noen måneder. Hvis man har andelslandbruk eller abonnementskasser kan dette være svært verdifullt, siden man da ikke trenger å konkurrere direkte prismessig med «de store», men bare kan holde på de kundene man allerede har.

 

Skoglandbruk og samplanting

Interessen for agroforestry eller skoglandbruk, som det også kalles, er voksende, også i markedshagemiljøet. Kan man dyrke grønnsaker i et rasjonelt system med frukttrær og/eller bærbusker, og på denne måten utnytte et areal enda bedre, samtidig med at det også fremmer mikrolivet både over og under jorden?

I Danmark driver Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen skoglandbruket Myrrhis. De driver 40 dekar med integrerte systemer for dyrking av bær, nøtte- og frukttrær, grønnsaker og dyr. De ca 2 målene med grønnsaker dyrkes på permanente, gravefrie bed, og de setter av areal til en” høst selv” abonnementsordning, samt til gourmet restauranter.

I Danmark driver Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen skoglandbruket Myrrhis. De driver 40 dekar med integrerte systemer for dyrking av bær, nøtte- og frukttrær, grønnsaker og dyr. De ca 2 målene med grønnsaker dyrkes på permanente, gravefrie bed, og de setter av areal til en” høst selv” abonnementsordning, samt til gourmet restauranter.

 

Skadedyrkontroll i Markedshagen

Januar 2024

Lenke til presentasjon og annonsering

Et dypdykk i de vanligste skadedyr og sjukdommer i grønnsakshagen
v/Nat Mead, tidligere lærer i grønnsaksdyrking ved Sogn Jord-og hagebruksskole i Aurland.

Skadedyr og sjukdommer i grønnsakshagen rammer oss alle i større eller mindre grad. I markedshager dyrker vi tett og har begrensede muligheter for vekstskifte, og derfor er kunnskap om forebygging og bekjemping av skadedyr og sjukdommer viktig.

Vi har invitert tidligere lærer i jord- og plantefag på Sogn jord- og hagebruksskule, Nat Mead, for å gi oss et innblikk i de vanligste skadedyr og sjukdommer på markedshagekulturer. Han vil blant annet komme inn på biologi og livssyklus, samt gi et overblikk over økologiske forebyggende- og direkte tiltak.

 

EVALUERING

Deltok du på alle eller noe av webinarene, og vil gi oss tilbakemeldinger? Det blir vi veldig glade for - send ris og ros gjennom å svare på spørsmålene i denne lenken

 

WEBINARER 2023

Øko-godkjenning i Markedshagen

September 2023

- Presentasjonene og programmet finner du i denne lenken

 


Foredling av grønnsaker - kurstilbud og NOFIMA

November 2023

- Presentasjonene og programmet finner du i denne lenken


Ansatte, arbeidsforhold og rettigheter

- januar 2023

- presentasjonene og annonsering finner du i denne lenken

 

Fremstilling av egen oppalsjord
og oppal for viderekommende

- februar 2023

- lenke til annonsering og presentasjonene

 

Debio-sertifisering i en markedshage

- mars 2023

- lenke til annonsering og presentasjonene (pdf)

Økoagronom, økoagrotekniker og kvalitetsrevisor ved Debio Vidar Grepperud og gartner og landskapsarkitekt Katinka Kilian som driver en debiogodkjent markedshage på Undeland Gard. Vidar vil gi en introduksjon til Debio sitt regelverk spesifikt rettet mot småskala grønnsaksproduksjon, og Katinka vil dele sine praktiske erfaringer med å drive en debiogodkjent markedshage.

 

Drivhus og tunneller

- april 2023

- lenke til presentasjoner og annonsering

 

Vi hører 10-15 minutter presentasjoner fra disse produsentene: 

-Grønt frå Grindal v/ Sigurd Vassenden

-Stølen i Strandvik v/ Simon Wolff

-Vuopaja gårdsproduksjon v/Silja Arvola

-Solhatt v/ Jasper Kroon

-Korsviken gård v/ Ingvild Lien

-Sander Nordstuen Gård v/ Magne Stenersen

 

WEBINARER 2022

Planter og system for oppal

- januar 2022

- det er ingen pdf-presentasjoner fra dette webinaret.


Innlegg om praktiske løsninger og system for oppal av småplanter på fire markedshager i Norge:

 • Håkon Mella fra Vaar gård
 • Anja Bruland fra Blomsterhagen på Abildsø
 • Mari Sandsund fra Evig grønne enger
 • Martin og Mathilde fra Bøtun Gard

 

Sesongforlenging i en markedshage

- februar 2022

- Lenke til annonsering med presentasjonene som pdf

Jonas Ringqvist fra Bossgården i Sverige og Niklas fra Nordhøjgård i Danmark presenterer og forteller om erfaringene og løsningene deres for sesongforlenging av en markedshage.

Temaer:

 • Vekstskifte og mangfold i drivhus og tuneller
 • Samplanting og optimal utnyttelse av plassen i drivhus, tunell og på friland
 • Teknikker til sesongforlenging og tidlig/sein produksjon av grønnsaker
 • Utfordringer med å dyrke i den ”mørke periode”
 • Gode råd til vekster som egner seg til tidlig- og sein produksjon i drivhus og tunell.

 

Post-harvest og vaskestasjoner

- mars 2022

- lenke til annonsering med presentasjonene som pdf

Katrine Bach Hansen fra Øhave (DK), Fredrik Sahlin fra Godis Grønt (DK) og Nina og Mark Watkins fra Torheim Gård (NO) snakker om disse temaene: 

 • Organisering av bestillinger
 • Innhøstingsredskaper
 • Transport av grønt i åkeren
 • Vaskestasjon
 • Kjølerom
 • Utkjøring/levering av grønt

 

Salg, salgskanaler og logistikk

-april 2022

- det er ikke lagt ut presentasjoner (pdf) fra webinaret

Bli med når Katinka Kilian fra Undeland gård, Sigurd Vassenden fra Grønt fra Grindal og Sofia Maria Bang Elm fra Avdem gardsgrønt deler sine erfaringer.

 

Publisert 28.04.2023