Vanning

Dersom grønnsaker, frukt og bær blir vannet med forurenset vann, vann som inneholder bakterier, virus, parasitter og uønskede kjemiske stoffer, kan dette forårsake sykdom. 

Det finnes tre hovedkilder til vanningsvann; grunnvann, ubehandlet overflatevann og behandlet drikkevann. Overflatevann utgjør størst smitterisiko, spesielt når vannet spres med vannspreder. Ved dryppvanning kommer ikke vannet i kontakt med de spiselige delene over bakken. 

Næringsmiddelhygieneforskriften stiller krav til deg som produsent til å beskytte råvarer mot forurensning. Råvarer fra primærprodusent kan kun omsettes dersom kravene til primærproduksjon i forordningen  (EF) nr. 852/2004 vedlegg I er overholdt. Dette innebærer blant annet at du skal kontrollere vanningsvannet. Se KSL, sjekkliste for egenrevisjon grønnsaker, frukt og bær. 

Dersom du er på jakt etter grenseverdiar for drikkevannskvalitet, som du skal skylle grønsakene dine med, sjekk Drikkevannsforskriften. Ellers så finner du svar fra Mattilsynet om vannkvalitet for både vanning og skylling av grønnsaker her under Spørsmål og svar fra Mattilsynet.