Spørsmål og svar - vanning

Det er ofte usikkerhet om hvilke krav til vanning og vannkvalitet som gjelder i ulike faser av grønnsaksproduksjonen. Her kommer noen avklaringer:

 

Hvilken vannkvalitet skal jeg bruke til ulike deler av produksjonen? 

Du må kjenne kvaliteten på vannet og bruke reint vann der det er nødvendig.
Du skal ha vurdert:
 

  1. Vannkilde
  2. Vanningsmetode
  3. Vannprøver – Dersom du har en usikker kilde, bør du ta vannprøver når det blir vannet, det gir den sikreste informasjonen. Har du overflatevann med kilder til forurensing i nedbørsfeltet (husdyr på beit, flomutsatt område etc.), bør du vurdere flere vannprøver i året.
  4. Karenstid fra vanning til høsting: Særlig viktig for produkt som ikke blir varmebehandla (salat, frukt, bær).


Hvilken vannkilde skal jeg bruke når?
 

Vanning av grønnsaker i vekst:  

  • Du bør organisere produksjonen din slik at du bruker vannkvalitet fra en trygg kilde (dokumentert) til ferske (blad)grønnsaker, mens vann fra elv eller andre usikre kilder kan brukes på produksjoner som har lang produksjonstid (rotvekster).  
  • E.Coli er en viktig indikator på om det er forurensing fra husdyrgjødsel etc. gjødsel, derfor bør du ikke bruke ukompostert husdyrgjødsel til salatproduksjon eller annen fersk grønnsaksproduksjon.  
  • Er det mye fugler i området, hvor det er høg risiko for fugle-skit på salaten, bør du vurdere å bruke fuglenett. 

Skylling av grønnsaker etter høsting:  

Det er viktig at du er nøye på vannkvalitet, når du selger produkter som det ikke er vanlig å vaske, eller som har kort holdbarhet og som spises rå og ferskt, som for eksempel salat. Mens potet, som det er vanlig å varmebehandle og som også kanskje skrelles før den spises av kunden, er det mindre fare for matvaresikkerheten. I denne vurderingen bør det legges vekt på om den ikke-godkjente vanningskilden, spres som overvann eller i dryppslanger, og om det spres på produkter som spises rå. Husk også at sollys er en effektiv desinfeksjon, siden UV-stråler tar knekken på de fleste bakteriene og virus. Selv om du har skylt av grønnsakene skal du ikke selge de som ferdig vasket, slik at man er sikker på at kunden vasker grønnsakene.  

Konklusjon: Skyllevann til salat bør ha drikkevannskvalitet, mens skyllevann til grønnsaker som vanligvis varmebehandles kan ha vanlig kontrollert vannkilde. Men er du usikker, ring til Mattilsynet og spør om råd! 

  

KSL - sjekklister

Det er vurderingen av risikoen for vannforurensing som er viktig at du har gjort – bruk skjemaene til KSL-revisjonssystemet, som en huskeliste og hjelp til å få oversikt over alle reglene knyttet til grønnsaksproduksjon, som du bør følge: