Salg og marked

Markedshageprodusenter må finne sine kunder, velge salgskanal(er) markedsføre, pakke og prissette sine varer etter sunn fornuft og et sett av regelverk. Her får du en vei inn i dette mylderet av muligheter og grenser. 

Salgskanal 

Abonnementsordning

Andelslandbruk 

Restauranter - HoReCa

Bondens marked

REKO

Gårdsutsalg

Veisalg

Digitale løsninger 

Mellomledd - grossist

Kombinasjoner

 

Markedsføring

Sosiale medier (SoMe)

Nettside

Logo

Markedsmateriale

 

Salg

Regnskap

Kunderelasjon - samskaping

Prissetting

Betalingssystemer