Innspill til forskning og nye prosjekter

Forskere og organisasjoner som driver utviklingsarbeid for småskala grønsaksproduksjon er åpen for innspill til problemstillinger som de kan forske eller prøve å løse gjennom et prosjekt. Her kan du gi ditt innspill som vi tar videre til dem. Starten for innsamling av innspill gikk av stabelen den 8. desember i Oslo.

Workshop med gruppediskusjon i Mathallen i Oslo la grunnlaget for videre forsknings-og utviklingsprosjekt for markedshager i Norge.
Workshop med gruppediskusjon i Mathallen i Oslo la grunnlaget for videre forsknings-og utviklingsprosjekt for markedshager i Norge. Foto: Frøydis Linden / SFVL.

En av de tydeligste konklusjonene fra workshopen var at det er behov for et prosjekt som samler erfaringer fra et utvalg referansebruk. Hovedformålet med å lage referansebruk vil være å se på lønnsomhet i etablerte markedshager og lære fra deres driftsløsninger. Slike referansebruk bør ha en viss spredning i forhold til geografi og klimatiske forhold, slik at erfaringer fra ulike drifsforhold kan synliggjøres.

Driftsgranskinger gjøres i dag i NIBIO, men nye apper (for eksempel Toggl, som Simon Wolf har tatt i bruk i sin markedshagedrift) hjelper produsenter med å kartlegge egen arbeidstid per produksjon og kultur. Dermed kan man starte en mer systematisk analyse av lønnsomhet i egen drift.

Andre temaer
Det ble også sett på andre temaer som gjødslingsplanleggere tilpasset markedshagesdrift, med ønske å gå fra dekar til kvadratmeter og større detaljnivå i gjødslingsplanleggingen. Andre temaer som deltakerne ønsket at noen jobbet videre med er:  prissettingsverktøy, krav og tilrettelegging for arbeidskraft og praktikantordning for markedshager, og muligheter for produsentfellesskap i framtiden. Se vedlagt dokument for mer detaljert oppsummering og legg gjerne inn ditt innspill for et tema eller problemstilling til et prosjekt for bedre markedshagedrift nederst på denne siden.

Send inn dine forslag
Alle temaene og notater fra diskusjonene blir tatt videre inn i FoU arbeidet til Robust småskala grønt, og formidlet til forskerne som deltok på samlingen og ev. andre relevante forskningsmiljø. Du kan skrive inn ditt forslag i skjemaet under, og fyll gjerne ut kontaktopplysninger slik at vi kan stille deg oppklarende spørsmål.

Fokuser på problem og behov
Prøv å forklar forskerne og prosjektlederne hva som er problemet i din produksjon, og hva du ikke finner svar på i vanlig litteratur og fagartikler. Du kan også utrykke det som er et behov eller kunnskap du trenger for å komme videre i din produksjon. Vi vil prøve å sortere informasjonen i temaer og samle like innspill til fellesprosjekt, som vi kan presentere for forskerteam eller organisasjoner som kan drive prosjekter eller skrive om det.

Vi tar imot innspill hele året og vil gjøre oppsummeringer omtrent hver tredje måned: 15. januar, 15. april, 15. august, 15 nov. Tilbakemeldinger om hvilke tema som blir tatt videre i prosjekter vil bli skrevet om som artikler på her på markedshage.no. Abonner gjerne på nyheter fra siden, så får du nyhetene med en gang.

 

DITT INNSPILL:

Publisert 07.12.2021